OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2015-2016 in het deeltijds kunstonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    26 juni 2015
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2015
  • datum laatste wijziging
    01/09/2016

COORDINATIE

impliciet opgeheven

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, artikel 93quater, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting "Beeldende Kunst", artikel 49ter, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans", artikel 57ter, ingevoegd bij decreet van 18 december 2009 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 januari 2015 en op 28 april 2015;

Gelet op de gezamenlijke adviezen van de onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 13 februari 2015 en op 29 april 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 juni 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 juni 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De volgende inrichtende machten krijgen de toestemming om hun goedgekeurde programmaties op te starten in hun instellingen voor deeltijds kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2015-2016 :

1° het gemeentebestuur van Dilbeek voor de oprichting van een studierichting Beeldende Kunst in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dilbeek;

2° het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem voor de oprichting van een studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dilsen-Stokkem;

3° het stadsbestuur van Izegem voor de oprichting van een kunstacademie in Izegem via overheveling van het filiaal voor Beeldende Kunst van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Roeselare in Izegem naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Izegem;

4° het stadsbestuur van Lier voor de oprichting van een filiaal voor Beeldende Kunst van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Lier in de gemeente Malle;

5° het stadsbestuur van Mechelen voor de oprichting van een filiaal voor Beeldende Kunst van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten van Mechelen in de gemeente Bonheiden;

6° het gemeentebestuur van Lede voor de oprichting van een filiaal voor Muziek en Woordkunst van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede in de gemeente Erpe-Mere;

7° het stadsbestuur van Lokeren voor de oprichting van een filiaal voor Muziek en Woordkunst van de Kunstacademie Ter Beuken van Lokeren in de gemeente Lochristi;

8° het stadsbestuur van Maaseik voor de oprichting van een filiaal voor Muziek en Woordkunst van de Kunstacademie van Maaseik in de gemeente Bree;

9° het gemeentebestuur van Mol voor de oprichting van een filiaal voor Muziek en Woordkunst van de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Mol in de gemeente Balen;

10° het stadsbestuur van Diksmuide voor de programmatie van een studierichting Dans in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Diksmuide;

11° het gemeentebestuur van Essen voor de programmatie van een studierichting Dans in de Muzarto Academie voor Muziek en Woord van Essen;

12° het stadsbestuur van Oudenaarde voor de programmatie van een studierichting Dans in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord van Oudenaarde;

13° het gemeentebestuur van Schoten voor de programmatie van een studierichting Dans in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Schoten;

14° de vzw Sint-Lukas Schaarbeek voor de programmatie van een lagere graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Sint-Lucasacademie van Schaarbeek;

15° het stadsbestuur van Geraardsbergen voor de programmatie van een hogere graad van de studierichting Beeldende Kunst voor de opties keramiek, schilderkunst en tekenkunst in de Kunstacademie van Geraardsbergen;

16° het stadsbestuur van Waregem voor de programmatie van een hogere graad van de studierichting Beeldende Kunst voor de opties digitale Beeldende Kunst, glaskunst, monumentale kunst en schilderkunst in de Kunstacademie van Waregem;

17° het stadsbestuur van Torhout voor de programmatie van een hogere graad van de studierichting muziek voor de opties instrument, samenspel en muziektheorie in de Kunstacademie voor Muziek, Woordkunst en Dans van Torhout;

18° het stadsbestuur van Roeselare voor de programmatie van een hogere graad van de studierichting Dans voor de optie klassieke dans in Stedelijke Academie voor Podiumkunsten van Roeselare;

19° de vzw Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs voor de programmatie van een hogere graad van de studierichting Dans voor de opties hedendaagse dans en klassieke dans in het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs van Neerpelt;

20° het stadsbestuur van Ronse voor de programmatie van de optie digitale beeldende vorming in de middelbare graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Kunstacademie van Ronse;

21° het stadsbestuur van Lier voor de programmatie van de optie beeldverhaal in de middelbare graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Lier;

22° het stadsbestuur van Leuven voor de programmatie van de optie interactieve media ter vervanging van de optie toegepaste grafiek in de studierichting Beeldende Kunst in de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst van Leuven;

23° het gemeentebestuur van Brasschaat voor de programmatie van de optie kunstexploratie in de hogere graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Academie Noord van Brasschaat;

24° het gemeentebestuur van Mol voor de programmatie van de optie kunstexploratie in de hogere graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten van Mol;

25° het stadsbestuur van Eeklo voor de programmatie van de optie kunstexploratie in de hogere graad van de studierichting Beeldende Kunst in de Kunstacademie van Eeklo;

26° het gemeentebestuur van Maasmechelen voor de programmatie van de opties fotokunst, mode en theaterkostuums en monumentale kunst in de specialisatiegraad van de studierichting Beeldende Kunst in de Kunstacademie - Beeldende en Audiovisuele kunsten van Maasmechelen;

27° de vzw Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs voor de programmatie van de opties instrument/jazz en lichte muziek en samenspel/ jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting Muziek in het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs van Neerpelt;

28° het stadsbestuur van Mechelen voor de programmatie van de opties samenspel/jazz en lichte muziek en stemvorming/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting muziek in het Stedelijk Conservatorium van Mechelen;

29° het intergemeentelijk samenwerkingsverband Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam voor de programmatie van de optie stemvorming/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting Muziek in de Academie voor Muziek en Woord van Baarle-Hertog;

30° het stadsbestuur van Waregem voor de programmatie van de optie stemvorming/jazz en lichte muziek in de hogere graad van de studierichting Muziek in de Kunstacademie van Waregem;

31° de vzw Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs voor de programmatie van de instrumenten akoestische gitaar/jalm, bugel/jalm, cornet/jalm, elektrische gitaar/jalm, klarinet/jalm, saxofoon/jalm en trompet/jalm in de studierichting muziek in het Noord-Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs van Neerpelt;

32° het stadsbestuur van Lier voor de programmatie van het instrument natuurhoorn in de studierichting muziek in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier;

33° het stadsbestuur van Brugge voor de programmatie van de instrumenten barokfagot, barokhobo en barokmusette in de studierichting Muziek in het Stedelijk Conservatorium van Brugge;

34° het stadsbestuur van Gent voor de programmatie van de instrumenten saz en ud in de studierichting Muziek in Academie de Kunstbrug van Gentbrugge.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.