Besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen houdende de aanduiding van de scholen voor de examencommissie basisonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    10 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/03/2016
  • datum laatste wijziging
    21/03/2016

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen,

Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, artikel 56;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 februari 2015 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan ambtenaren van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, artikel 7, 7° ;

Gelet op het advies van de inspectie van 29 februari 2016,

Besluit :

Artikel 1.

Volgende scholen worden aangeduid om in het schooljaar 2015-2016 als examencommissie te fungeren :

-gesubsidieerde vrije basisschool, Sint-Lievenscollege Antwerpen, Kasteelpleinstraat 31, te 2000 Antwerpen;

- gesubsidieerde gemeentelijke basisschool, Albert Rodenbach Hove, Onderwijsstraat 19, te 2540 Hove;

- gesubsidieerde vrije basisschool, Bais Chinuch Antwerpen, Lamorinièrestraat 83, te 2018 Antwerpen;

- gesubsidieerde gemeentelijke Basisschool, Piramide & Tilia Steenokkerzeel, Mulslaan 2, te 1820 Steenokkerzeel;

- gesubsidieerde vrije basisschool, Vrije basisschool Halle, Halleweg 220, te 1500 Halle;

- gesubsidieerde vrije basisschool, Tuinwijk, Lazarijstraat 120, te 3500 Hasselt;

- basisschool van het gemeenschapsonderwijs, Merlijn Tongeren, Sacramentstraat 70, te 3700 Tongeren;

- gesubsidieerde gemeentelijke lagere school, Bollekensschool Gent, Neermeerskaai 2, te 9000 Gent;

- gesubsidieerde vrije lagere school, Vrije lagere school Lede, Kasteeldreef 63, te 9340 Lede;

- gesubsidieerde gemeentelijke basisschool, Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke, Dorpsstraat 4, te 8670 Oostduinkerke;

- gesubsidieerde vrije lagere school, Vrije lagere school Sint-Kruis, Fortuinstraat 29, te 8310 Sint-Kruis.