Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2016-2017 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    13 mei 2016
  • publicatiedatum
    B.S.01/07/2016
  • datum laatste wijziging
    01/07/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 111, vervangen bij het decreet van 22 juni 2007 en gewijzigd bij de decreten van 21 maart 2014 en 19 juni 2015;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 286, artikel 289, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, en artikel 290/1, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs, artikel 6 tot en met 9, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs, artikel 2 tot en met 9,

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 januari 2016 en 14 januari 2016;

Gelet op het advies van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 5 februari 2016;

Gelet op het advies van de Onderwijsinspectie, gegeven op 12 februari 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 mei 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel 111 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt aan de volgende instellingen voor het buitengewoon basisonderwijs toestemming tot oprichting verleend :

1° VBSBO (25783), Zandstraat 30, 2570 DUFFEL, voor type 9;

2° VLSBO (25999), Rode Kruisstraat 13, 3290 DIEST, voor type 9;

3° PLSBO De Sterretjes (26021), Veldbornstraat 89, 3300 TIENEN, voor type 2;

4° VBSBO De Berkjes (26385), Torhoutse Steenweg 511, 8200 SINT-MICHIELS, voor type 9;

5° GO! MPI De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 GENT, voor type 9;

6° VBSBO De Kameleon (129528), Doorn 17B, 9700 OUDENAARDE, voor type 9;

7° GLSBO De Oase (25411), de Bavaylei 130, 1800 VILVOORDE, voor type 9.

Art. 2.

Met toepassing van artikel 286, 289 en 290/1 van de Codex Secudnair Onderwijs van 17 december 2010 wordt aan de volgende instellingen voor het buitengewoon secundair onderwijs toestemming tot programmatie verleend :

1° GO! SBSO Groenlaar (27227), Predikherenhoevestraat 31, 2840 REET, type 9 in opleidingsvorm 3;

2° GO! SBSO t Vurstjen (27334), Vurstjen 27, 9940 EVERGEM, type 9 in opleidingsvorm 1 en 2;

3° GO! IBSO De Horizon (27342), Molendreef 57, 9300 AALST, type 9 in opleidingsvorm 1 en 4;

4° Buso Zaveldal (27359), Nieuwland 198, 1000 BRUSSEL, type 3 in opleidingsvorm 1;

5° De Leerexpert (27565), Schotensesteenweg 252, 2100 DEURNE, type 2 in opleidingsvorm 1;

6° Buso 't Lommert (27573), Botermelkbaan 75, 2900 SCHOTEN, type 9 in opleidingsvorm 3;

7° Buso Berkenbeek (27607), Nieuwmoerse Steenweg 113 C, 2990 WUUSTWEZEL, type 9 in opleidingsvorm 2;

8° Intercommunale BuSO De Wissel (2785), Arbeidsstraat 66, 3600 GENK, type 9 in opleidingsvorm 2;

9° Buso Sint-Jansberg (27904), Weertersteenweg 135, 3680 MAASEIK, type 9 in opleidingsvorm 3 en 4;

10° Buso De Lovie (28167), Krombeekseweg 82, 8970 POPERINGE, type 9 in opleidingsvorm 1 en 2;

11° IVIO Binnenhof (28183), Peperstraat 27, 9000 GENT, type 9 in opleidingsvorm 4;

12° Stedelijk Buso Bert Carlier (28191), Oudenaardsesteenweg 74, 9000 GENT, type 9 in opleidingsvorm 4;

13° Buso Sint-Jozef (28209), Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 GENT, type 3 in opleidingsvorm 1;

14° Buso Broederschool Lokeren (28225), Molenstraat 38, 9160 LOKEREN, type 3 in opleidingsvorm 1 en 2;

15° BuSO Bernardusscholen 7 (28316), Vlaanderenstraat 6, 9700 OUDENAARDE, type 9 in opleidingsvorm 1;

16° BuSO Bernardusscholen 8 (129965), Vlaanderenstraat 6, 9700 OUDENAARDE, type 9 in opleidingsvorm 4;

17° Buso De Ast (28159), Boeschepestraat 46, 8970 POPERINGE, type 3 in opleidingsvorm 3;

18° Stedelijke BuSO De Vest (27433), Vestenstraat 14, 1800 Vilvoorde, type 9 in opleidingsvorm 3;

19° GO! school voor BuSO Ter Zee (27292), Maurits Sabbestraat 8, 8400 Oostende, type 9 in opleidingsvorm 4.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.