Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgregeling in het basisonderwijs in het schooljaar 2016-2017

  • goedkeuringsdatum
    30 augustus 2016
  • publicatiedatum
    B.S.03/10/2016
  • datum laatste wijziging
    03/10/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 163, gewijzigd bij het decreet van 10 juli 2003, en artikel 172ter, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 en gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op 7 juni 2016;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, gegeven op 8 juni 2016;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, gegeven op 27 mei 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 juni 2016;

Gelet op protocol nr. 38 van 24 juni 2016 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 59.686/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Er worden extra lestijden en extra uren toegewezen aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs op voorstel van de commissies per onderwijsnet, vermeld in artikel 172ter, § 4, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 :

1° voor het Gemeenschapsonderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;

2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.

In afwijking van artikel 8 tot en met artikel 15, artikel 16bis tot en met artikel 20 en artikel 22 tot en met artikel 23 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs geldt voor het onderwijzend personeel, het paramedisch personeel, het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel dat voltijds aangesteld wordt in het tijdelijke project van de waarborgregeling in het buitengewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2016-2017, een hoofdopdracht van 22 lestijden en een schoolopdracht van 26 klokuren.

De hoofdopdracht, vermeld in paragraaf 1, bestaat in de ondersteuning van het onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs, zoals bepaald in het project, vermeld in hoofdstuk XI, afdeling 3, van decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

De tijd die nodig is voor professionalisering, overleg en samenwerking, coördinatietaken en dienstverplaatsingen, maakt deel uit van de schoolopdracht, vermeld in paragraaf 1.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2016.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1.

De scholen voor het Gemeenschapsonderwijs, vermeld in artikel 1, 1° die extra lestijden en extra uren worden toegewezen zijn :

1° Medisch pedagogisch instituut - De Kaproenen (3509), Kaproenenhof 32, 8200 Sint-Michiels: 66 lestijden en 110 uren;

2° Medisch pedagogisch instituut - Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 Rumbeke: 132 lestijden en 260 uren;

3° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 Erpe: 77 lestijden en 97 uren;

4° Medisch pedagogisch instituut - Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas: 44 lestijden en 80 uren;

5° Lagere school voor buitengewoon onderwijs - Lentekind (3319), Karel Keymolenstraat 35_B, 1750 Lennik: 187 lestijden en 220 uren;

6° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 Heverlee: 88 lestijden en 110 uren;

7° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet: 88 lestijden en 180 uren;

8° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 Kalmthout: 77 lestijden en 160 uren;

9° Medisch pedagogisch instituut - De Mast (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 Kasterlee: 99 lestijden en 240 uren;

10° Medisch pedagogisch instituut - De Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 Kortessem: 110 lestijden en 140 uren;

11° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Bloesem (3426), Halmaalweg 31, 3800 Sint-Truiden: 44 lestijden en 100 uren;

12° Medisch pedagogisch instituut - Zonneweelde (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 Lommel: 44 lestijden en 80 uren;

13° Medisch pedagogisch instituut - De Oase (3582), Voskenslaan 362, 9000 Gent: 83 lestijden en 160 uren;

14° Medisch pedagogisch instituut - `t Vurstjen (3591), Vurstjen 25, 9940 Evergem: 99 lestijden en 210 uren;

15° Medisch pedagogisch instituut - `t Craeneveld (3641), Serpentstraat 63, 9700 Oudenaarde: 55 lestijden en 100 uren.

Bijlage 2.

De scholen voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 2°, die extra lestijden en extra uren worden toegewezen zijn :

1° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Oase (25411), De Bavaylei 130, 1800 Vilvoorde: 55 lestijden en 45 uren;

2° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Parkschool (25916), Geldenaaksebaan 18, 3001 Leuven: 44 lestijden en 30 uren;

3° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - `t Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem: 33 lestijden en 30 uren;

4° Provinciale lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Zeppelin (130237), Assenedesteenweg 78, 9060 Zelzate: 44 lestijden en 15 uren;

5° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Klimop (26625), Theophiel Toyeplein 9, 8550 Zwevegem: 55 lestijden en 30 uren;

6° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - Kasterlinden (25271), Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem: 99 lestijden en 72 uren;

7° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Leerexpert (25502), August Leyweg 4, 2020 Antwerpen: 132 lestijden en 105 uren;

8° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Zonnepoort (26906), Sint-Lievenspoortstraat 2, 9000 Gent: 110 lestijden en 60 uren;

9° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - GIBLO (25701), Schransdriesstraat 47, 2340 Beerse: 66 lestijden en 45 uren;

10° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - Elzenhof (25981), Nieuwland 1, 3200 Aarschot: 33 lestijden en 30 uren;

11° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Zon (26682), Oostrozebekestraat 15, 8770 Ingelmunster: 44 lestijden en 15 uren;

12° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - SAIO (25742), De Billemontstraat 77, 2440 Geel: 66 lestijden en 45 uren;

13° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Ganzeveer (26328), Ganzenstraat 15, 8000 Brugge: 44 lestijden en 30 uren;

14° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - MOZA-IK (25429), Heiveld 17, 1745 Opwijk: 44 lestijden en 30 uren.

Bijlage 3.

De scholen voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, vermeld in artikel 1, 3° die extra lestijden en extra uren worden toegewezen zijn :

1° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Levensblij (27128), Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde: 141 lestijden en 126 uren;

2° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Korenbloem (26849), Korenbloemstraat 17, 9000 Gent: 88 lestijden en 132 uren;

3° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Don Bosco (27011), Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst: 132 lestijden en 164 uren;

4° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Klimop (26351), Pluimstraat 22, 8600 Diksmuide: 110 lestijden en 90 uren;

5° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Martinusschool (26112), E. Van Dorenlaan 145, 3600 Genk: 66 lestijden en 30 uren;

6° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug (26294), Maasheide 17, 3580 Beringen: 66 lestijden en 30 uren;

7° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Elisabethschool (26096), Steenovenstraat 20A, 3990 Peer (Wijchmaal): 44 lestijden en 60 uren;

8° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Het Noordveld (26369), Noordveldstraat 31, 8200 Sint-Andries: 44 lestijden en 102 uren;

9° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - 't Brugje (26575), Lindendreef 16, 8630 Veurne: 88 lestijden en 70 uren;

10° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Sprong (131541), Rekollettenstraat 48, 8500 Kortrijk: 110 lestijden en 72 uren;

11° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Torretjes (26336), Bruggestraat 23, 8820 Torhout: 88 lestijden en 96 uren;

12° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Sint-Rafaël (25866), Kallobaan 3, 9120 Beveren: 132 lestijden en 70 uren;

13° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Leieland (27136), Kouter 93, 9800 Deinze: 110 lestijden en 100 uren;

14° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Instituut mevrouw Govaerts (25957), Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg: 66 lestijden en 60 uren;

15° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brem (25718), Oude Arendonksebaan 36, 2360 Oud-Turnhout: 66 lestijden en 70 uren;

16° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Ring (25684), Noord-Brabantlaan 79, 2300 Turnhout: 66 lestijden en 70 uren;

17° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Rafaël (25601), Kerklei 44, 2960 Sint-Job-in-`i-Goor: 88 lestijden en 70 uren;

18° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Sint-Jozef Instituut (25544), Canadalaan 252, 2030 Antwerpen: 88 lestijden en 70 uren;

19° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs 1/8 - Berkenbeek (130203), Nieuwmoersesteenweg 113b, 2990 Wuustwezel: 88 lestijden en 70 uren;

20° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Mariadal (26039), Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden: 88 lestijden en 62 uren;

21° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Sint-Franciscus (25346), Luitenant Jaopsstraat 41, 1750 Lennik: 88 lestijden en 64 uren;

22° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Sprankel (129494), Nekkerspoelstraat 358A, 2800 Mechelen: 110 lestijden en 106 uren;

23° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Klavertje 4 (25403), Witherenstraat 32, 1800 Vilvoorde: 88 lestijden en 60 uren;

24° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Ter Bank (25924), Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee: 110 lestijden en 134 uren;

25° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Berk (26054), Kloosterbeekstraat 7, 3500 Hasselt: 66 lestijden en 90 uren;

26° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Parcivalschool (25452), Lamorinièrestraat 75, 2018 Antwerpen: 8 lestijden en 21 uren;

27° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Ritmica (25775), Wouwstraat 44, 2540 Hove: 4 lestijden en 9 uren;

28° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Mijn oogappel (125674), Bruyningstraat 56A, 8510 Marke: 3 lestijden en 3 uren.