Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring voor het schooljaar 2017-2018 van oprichting in het buitengewoon basisonderwijs en van programmatie in het buitengewoon secundair onderwijs

  • goedkeuringsdatum
    05 mei 2017
  • publicatiedatum
    B.S.23/05/2017
  • datum laatste wijziging
    23/05/2017

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 111, vervangen bij het decreet van 22 juni 2007 en gewijzigd bij de decreten van 21 maart 2014 en 19 juni 2015;

Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, bekrachtigd bij het decreet van 27 mei 2011, artikel 286, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 289, gewijzigd bij de decreten van 21 maart 2014 en 17 juni 2016, en artikel 290/1, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs, artikel 6 tot en met 9, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs, artikel 2 tot en met 9;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 18 januari 2017 en 9 februari 2017;

Gelet op het advies van het Agentschap voor Onderwijsdiensten, gegeven op 13 februari 2017;

Gelet op het advies van de Onderwijsinspectie, gegeven op 13 februari 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 5 mei 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Met toepassing van artikel 111 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wordt aan de volgende instellingen voor het buitengewoon basisonderwijs toestemming tot oprichting verleend :

1° De Leerexpert (25643), Schotensesteenweg 256, 2100 Deurne, voor type 2;

2° GO! MPI Zonneweelde (3475), Speelpleinstraat 75, 3920 Lommel, voor type 4;

3° GLSBO 't Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem, voor type 9;

4° Bubao De triangel (27185), Molendreef 13C, 9920 Lovendegem, voor type 3;

5° Bubao De triangel (27185), Molendreef 13C, 9920 Lovendegem, voor type 9;

6° GVLSBO De Schuit (26451), Weststraat 115, 8370 Blankenberge, voor type 9;

7° VLSBO De Vlinder (26757), Oude Pittemstraat 1, 8700 Tielt voor type 9;

8° PLSBO De Zeppelin (130237), Stoepestraat 40, 9960 Assenede voor type 2;

9° GO! BSBO Lentekind (3319), Karel Keymolenstraat 35B, 1750 Lennik voor type 3.

Art. 2.

Met toepassing van artikel 286, 289 en 290/1 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt aan de volgende instellingen voor het buitengewoon secundair onderwijs toestemming tot programmatie verleend :

1° GO! SBSO Zonnebos (27201), Moerstraat 50, 2970 's-Gravenwezel, type 7 in opleidingsvorm 4;

2° Buso Kasterlinden (27383), Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem, type 7 in opleidingsvorm 1;

3° Buso Sint-Mariadal (27649), Eindhoutseweg 25, 2440 Geel, type 3 in opleidingsvorm 1;

4° GO! SBSO 't Vurstjen (27334), Vurstjen 27, 9940 Evergem, type 9 in opleidingsvorm 3;

5° Gemeentelijke Buso-school 't Schoolhuis (27458), Schoolstraat 11, 1745 Opwijk, type 9 in opleidingsvorm 3;

6° Buso Zaveldal (27359), Nieuwland 198, 1000 Brussel, type 3 in opleidingsvorm 1;

7° Buso Sint-Barbara (27961), Mijnschoolstraat 63, 3580 Beringen, type 3 en type 9 in opleidingsvorm 4;

8° Buso VIBSO (28101), Toekomststraat 75, 8790 Waregem, type 9 in opleidingsvorm 4;

9° IVIO Binnenhof (28183), Peperstraat 27, 9000 Gent, type 9 in opleidingsvorm 4;

10° Buso Capelderij (28274), Vekenstraat 1A, 9255 Buggenhout, type 3 in opleidingsvorm 1.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.