Financierbaarheid van de leerlingen die zijn vrijgesteld van het volgen van het vak "algemene muziekcultuur" (AMC)

  • Algemene muziekcultuur in de middelbare graad

Aangaande deze aangelegenheid geldt in afwachting van een aanpassing van de reglementering het volgende.

Regelmatige leerlingen die zijn vrijgesteld van het volgen van het vak 'AMC' op andere grond dan artikel 58 van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen muziek, woordkunst en dans, zijn financierbaar (aanwendingspercentage 70 %).

Het is niet de bedoeling van de regelgever om de regelmatige leerlingen die vrijstelling hebben van 'AMC', omdat zij dit vak al met vrucht volgden op een gelijkwaardig of hoger niveau, uit te sluiten van financierbaarheid.