Organisatie van deeltijds kunstonderwijs (DKO) in dagscholen

 • referentie
  13EA/OMK/PRFM/odb
 • publicatiedatum
  13/06/1996
 • datum laatste wijziging
  06/10/2000
 • wettelijke basis
  Decreet II betreffende het onderwijs van 31 juli 1990
 • Regeling voor samenwerking met het dagonderwijs

1. Positie van het DKO

Artikel 94 van het onderwijsdecreet II bepaalt dat het DKO een onderwijsvorm is die aanvullend is op het basis- en secundair onderwijs. Alleszins is het DKO een autonome onderwijsvorm waarvan de lestijden niet mogen geïntegreerd zijn in de openingstijden van het reguliere dagonderwijs. Het DKO richt zich immers tot een specifiek leerlingenpubliek dat op een vrijwillige basis een kunstopleiding wil volgen.

2. Samenwerking met dagscholen

Indien dezelfde locaties worden gebruikt door een dagschool en door een instelling voor DKO geldt volgende regeling:

 • 1. DKO dat tijdens daguren in basis- en/of secundaire scholen wordt ingericht, kan enkel aansluitend op het uurrooster van het reguliere dagonderwijs worden georganiseerd (bijv. na 12.00 h op woensdagen of na 16.00 h op andere lesdagen). Lestijden DKO tijdens middagpauzes of rustpauzes van de dagschool zijn ontoelaatbaar omdat deze pauzes moeten gerespecteerd blijven ten aanzien van de leerlingen.

 • 2. Lestijden DKO moeten gegeven worden conform de regelgeving (bijv. lestijden van 60' voor het vak 'algemene muzikale vorming' (AMV), van 30' voor het vak 'samenzang', van 50' voor het vak 'tekenen'). Opsplitsing van lestijden (bijv. AMV = lestijd 20' + lestijd 40') is niet toegelaten. In de academies voor Beeldende Kunst mag in de hogere graad en de specialisatiegraad het vak 'specifiek artistiek atelier' gesplitst worden in "blokken” (bijv. 7u = 3,5u + 3,5 u).

 • 3. Indien een gebouw wordt gebruikt door een dagschool én door een DKO-instelling heeft elke directie haar eigen verantwoordelijkheid en moeten er tussen hen duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent toezicht, gebruik van de infrastructuur, verzekeringen, veiligheid en hygiëne. Deze afspraken moeten worden bevestigd in een schriftelijke overeenkomst waarvan een kopie moet worden bezorgd aan de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO vóór 1 september van het betrokken schooljaar.