Richtlijnen in verband met de administratieve verwerking van opties in het deeltijds kunstonderwijs (DKO)

 • referentie
  OND/13EA/SBT 99/4
 • publicatiedatum
  03/05/1999
 • datum laatste wijziging
  20/10/2008
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting 'Beeldende kunst', zoals gewijzigd
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen 'Muziek', 'Woordkunst' en 'Dans', zoals gewijzigd
 • wettelijke basis
  Bijlagen omzendbrief 'jaarlijkse inlichtingen'
 • Melding wijzigingen in het aanbod
 • Formulieren C

1. Inleiding

Tijdens de doorlichting van de instellingen voor DKO is gebleken dat in een aantal scholen de lessentabellen niet correct zijn opgemaakt, verouderd zijn of zelfs ontbreken. Deze omzendbrief verduidelijkt enkele begrippen en procedures in verband met dit probleem.

2. Definities

Bijgevoegde formulieren behoren tot de bijlagen van de omzendbrief 'jaarlijkse inlichtingen' en dienen voor de administratieve verwerking van het aanbod aan opties.

De lessentabel is een schema van de verdeling der wekelijkse lestijden in een bepaalde optie. Deze schematische voorstelling heeft als basis het minimumlessenrooster 1 en wordt voor elke optie apart opgesteld, met vermelding van graad en sectie.

De lessentabel mag niet verward worden met het uurrooster, een document dat de feitelijke organisatie van de wekelijkse lesuren per leerkracht weergeeft.

3. Administratieve verwerking - Formulier C

3.1. Opbouw

Het formulier “aanvraag tot oprichting van een nieuwe optie” dient om een nieuwe optie voor een volgend schooljaar aan te kondigen. Daarbij moet ook het formulier “lessentabel met de verdeling van de wekelijkse lestijden” volledig en juist ingevuld worden. Voor de studierichtingen, graden, opties, secties en vakken gelden de benamingen zoals ze in de organisatiebesluiten vermeld staan.

De opbouw van een optie gebeurt jaar na jaar, de ingevulde datums corresponderen dus met een geleidelijke opbouw die volledig weergegeven is (bijvoorbeeld : lj. 1 vanaf 1999, lj. 2 vanaf 2000, ...). Zie ook de ingevulde voorbeelden in bijlage.

De uiterste meldingsdatum is 1 juni.

3.2. Afbouw

Om het stop zetten van een optie te melden gaat u op dezelfde manier te werk, hiervoor gebruikt u het formulier “Melding van de afbouw van een bestaande optie”, waarbij de keuze bestaat tussen een afbouw in één tijd en een geleidelijke afbouw. In het eerste geval wordt de laatst goedgekeurde lessentabel meegestuurd. In het tweede geval maakt de instelling een nieuwe l essentabel op.

Hier geldt ook 1 juni als de uiterste meldingsdatum.

3.3. Wijziging

Voor een wijziging gebruikt u het formulier “wijziging van de lessentabel van een bestaande optie” waarbij 15 september de uiterste datum van indiening is. Deze datum is zo gekozen om een instelling de kans te geven een aangevraagde of bestaande optie aan te passen aan veranderde omstandigheden in het begin van een nieuw schooljaar.

Bij een voorstel tot wijziging van een optie moet de instelling steeds de laatst goedgekeurde lessentabel van die optie meesturen.

3.4. Programmatie

Bij de programmatie van een nieuw experiment of oprichting van een nieuw filiaal moet voor elke georganiseerde optie steeds een formulier “aanvraag tot oprichting van een nieuwe optie” opgestuurd worden.

4. Controle en beoordeling

Meldingen na de uiterste datum van indiening zijn niet ontvankelijk.

Elk formulier, of het nu gaat om een oprichting, stopzetting of wijziging van een optie, wordt naar de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO opgestuurd. De ingevulde lessentabel wordt beschouwd als een voorstel dat de afdeling Scholen Secundair Onderwijs en DKO ter controle bezorgt aan de bevoegde inspecteur. Deze formuleert een advies, eventueel na toetsing van de nieuwe infrastructuur aan de geldende normen qua veiligheid en hygiëne.

5. Organisatie in de praktijk

Een instelling moet op zijn laatst tegen 15 oktober van een nieuw schooljaar over een volledig goedgekeurde bundel lessentabellen beschikken. Het verdient aanbeveling om hiervan een afzonderlijke map aan te leggen. Dit actuele overzicht van alle aangeboden opties vormt een handig werkinstrument dat bij een bezoek van inspectie of verificatie steeds beschikbaar is.

Het is sterk aangeraden om het uurrooster op te maken aan de hand van de lessentabellen, en niet omgekeerd.

De organisatie van de lessen in een optie verloopt steeds volgens het schema van de laatst goedgekeurde lessentabel van die optie. Dit veronderstelt dat het uurrooster van de instelling afgestemd is op de laatst goedgekeurde lessentabellen. Leerlingen die niet alle vakken (behalve als ze een goedgekeurde vrijstelling hebben) of het aantal lesuren volgen die op de lessentabel voorkomen, zijn geen regelmatige leerlingen.

6. Bijlagen

- (1): Organisatiebesluit voor beeldende kunst art. 7 en 9 - organisatiebesluit voor muziek, woordkunst en dans, art. 7,8,9 en 10