Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren in de leertijd