site van de Vlaamse overheid: documenten en formulieren, alle stukken die scholen, personeel, ouders en leerlingen wel eens nodig hebben
Zoeken  

  

 

Titel Melding van leerlingen in het basisonderwijs die tot de trekkende bevolking behoren 
Code FORM2719-OV 
Geldt vanaf  
Indieningsdatum  
Omschrijving

Met dit formulier deelt u mee van welke leerlingen de ouders tot de trekkende bevolking behoren. Het is een toepassing van artikel 140, 1, 6, van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997. De definitie van trekkende bevolking en de groepen die eronder begrepen worden, vindt u in dat decreet en in de omzendbrief Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs van 9 oktober 2006, meer specifiek onder punt 4.5.2.7 en punt 4.5.2.8


Bijlage bij de omzendbrief BaO/2006/04
Contact