site van de Vlaamse overheid: documenten en formulieren, alle stukken die scholen, personeel, ouders en leerlingen wel eens nodig hebben
Zoeken  

  

 

Titel Melding van schoolverandering 
Code FORM0373-OV 
Geldt vanaf  
Indieningsdatum  
Omschrijving

Met dit formulier deelt een school de inschrijving van een kind mee aan de oorspronkelijke school van het kind. Als dit formulier niet aangetekend verstuurd wordt, bevestigt de directie van de oorspronkelijke school de ontvangst van dit formulier door de rubriek Ontvangstbewijs in te vullen en dit formulier terug te bezorgen aan de nieuwe school.

De nieuwe school vult dit formulier in. Een ouder van het kind en de directeur ondertekenen dit formulier.


Bijlage bij de omzendbrief BaO/97/12
Contact