Site Plan Geletterdheid Verhogen

In de kijker

alttekst afbeelding

 

 

Week van de geletterdheid: van 7 tot 13 september 2015

1 op 10 jongeren in Vlaanderen is laaggeletterd. Een diploma halen, een job vinden, op je eigen benen staan. Een hele opgave als je moeite hebt met taal, cijfers, ICT en multimedia.

Daar moeten we samen iets aan doen!

www.weekvandegeletterdheid.be

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten!

Op donderdag 20 maart 2014 organiseerde het departement Onderwijs en Vorming, met medewerking van het departement Werk en Sociale Economie, een conferentie over de resultaten van het Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).

Meer informatie over PIAAC en de eerste resultaten vindt u terug op de website: http://www.piaac.ugent.be/

 

Welkom

Welkom op de site van het Plan Geletterdheid Verhogen.

De projectleider van het Plan, aangesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, brengt u, samen met de verantwoordelijken van de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen op de hoogte van realisaties van het Plan in de vorm van tussentijdse rapporten.

Op het platform geletterdheid vind je een overzicht van de recente realisaties en producten.

Waarom een Plan Geletterdheid Verhogen?

Om vlot in de huidige samenleving te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt op het gebied van taal, rekenen en computergebruik. Nog een te groot deel van de Vlaamse bevolking ondervindt in dit verband moeilijkheden in zijn persoonlijke leven of op zijn werk.

"Geletterdheid omvat de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en participeren in de samenleving en nodig om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen en bij te kunnen leren." (Stuurgroep van het Plan Geletterdheid Verhogen, 27 februari 2013)

Om daaraan te werken keurde de Vlaamse regering in 2005 een eerste Plan Geletterdheid Verhogen goed. In dit Plan werden verschillende acties opgenomen. Deze acties werden in projectvorm uitgevoerd door verschillende Vlaamse beleidsdomeinen: Onderwijs en Vorming, Werk, Cultuur, Welzijn en Bestuurlijke Aangelegenheden een vervolg. Bij de opmaak van de strategische en operationele doelstellingen werden meer actoren uit de praktijk en enkele sleutelorganisaties betrokken. De uitkomst is een tweede plan dat loopt van 2012 tot 2016.

Lees hier de geschiedenis van het Plan Geletterdheid Verhogen in een notendop.

Beslissing van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 over het strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016

Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 2012-2016 (Bijlage bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 14 december 2012


De wereld ontcijferen in 1-2-3! from caroline gielens on Vimeo.