Site Plan Geletterdheid Verhogen

Communicatie in bedrijven: mondelinge communicatie en assertiviteit voor kantinepersoneel


1. Vorm van geletterdheid Geletterdheid: communicatie en assertiviteit
2. Stakeholders Doelgroep: kantinepersoneel
Bedrijf: Estée Lauder
Aanbodorganisatie: Basiseducatie Zuiderkempen
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Estée Lauder
3.2 Communicatie- en promotiestrategie De opleiding communicatie en assertiviteit is een gevolg van een interne reorganisatie van de kantine. Door het afstappen van de ‘klassieke’ kantine en de samenwerking met een cateringbedrijf, is een reorganisatie van werkschema’s en uurroosters doorgevoerd.

Deze verandering in routine en de gesloten houding van het personeel hebben tot spanningen geleid.

De opleidingsverantwoordelijke heeft aanbodorganisaties in de regio gecontacteerd en heeft uiteindelijk met Basiseducatie Zuiderkempen een programma op maat ontwikkeld.

3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid Het bedrijf heeft een opleidingsbudget voor het personeel en wenst dit budget op basis van opleidingsplannen te besteden, zowel voor hooggeschoolden als laaggeschoolden.

Competentieontwikkeling en groei van het personeel staan hierbij centraal. Geletterdheid als dusdanig wordt niet gehanteerd in het opleidingsbeleid. Op korte termijn komen de opleidingen het bedrijf ten goede, maar de opleidingen hebben ook een meerwaarde voor de doelgroep en dus een maatschappelijke meerwaarde op lange termijn.

3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde Op basis van de evaluatie van de opleiding door de werknemers, is de vraag ontstaan naar vervolgopleidingen (bv. functioneren in een team). Bovendien zijn er een aantal medewerkers ingegaan op het open aanbod van basiseducatie
4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep Doelgroep: kantinepersoneel (uitsluitend laaggeschoolde vrouwen) op vrijwillige basis
4.2 Aanbod De opleiding ‘Communicatie en assertiviteit’ is opgebouwd uit 4 sessies. Belangrijk is de sfeer van openheid en vertrouwen, gezien de spanningen en geslotenheid als vastgestelde problemen. Om die reden is ook het afdelingshoofd niet betrokken in de opleiding, om meer openheid te creëren binnen de groep. De vier sessies zijn als volgt opgebouwd:
  •  sessie 1: voorstellingsronde, wat is communicatie?, wat is gesprek?, lichaamstaal;
  • sessie 2: meningen geven, grenzen aangeven, verwachtingen formuleren;
  • sessie 3: luister- en gesprekstechnieken, lichaamstaal, meningen geven, zelfvertrouwen;
  • sessie 4: omgaan met kritiek.

Tijdens de eerste sessie werd vertrokken vanuit de privé-stiuatie. Pas vanaf de tweede sessie werd de werksituatie betrokken en werden oefeningen (bv. rollenspel) ingebouwd.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) De opleiding is gevolgd op vrijwillige basis en is in het bedrijf georganiseerd. Vijf personen hebben deelgenomen aan de opleiding.

De opleiding is buiten de werkuren gegeven, omwille van het ploegensysteem. De uren zijn vergoed door de werkgever.