Site Plan Geletterdheid Verhogen

Sleutelcompetenties in functionele loopbanen bij de overheid: ICT en NT1 voor niveau D en E in lokale besturen


1. Vorm van geletterdheid Geletterdheid (communicatie) en multimediale geletterdheid (ICT-geletterdheid)
2. Stakeholders Doelgroep: stadswachten Stad Geel
Aanbodorganisatie: Basiseducatie Zuiderkempen
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Wisselwerking basiseducatie – stad Geel
3.2 Communicatie- en promotiestrategie De lokale besturen voorzien in gepaste opleidingen in het kader van de functionele loopbanen van personeel in niveau D en E. Om het opleidingsbeleid vorm te geven, is structurele samenwerking ontwikkeld met Basiseducatie Zuiderkempen.

In 2004 is een leervragenonderzoek gehouden door basiseducatie, zowel bij de coördinator van de stadswachten als bij de doelgroep zelf. Op basis van dit onderzoek is een dubbel spoor in het opleidingsbeleid afgeleid:

  • aanbod op maat, gericht op het functioneren op de werkvloer;
  • open aanbod en doorverwijzingen naar basiseducatie.
3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid Binnen de stad Geel is er een grote bereidheid tot investering in competentieontwikkeling van laaggeschoold personeel. De lange samenwerkingstraditie met basiseducatie is hiervan getuige.
3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde De opleidingen voor niveau D en E worden positief geëvalueerd op verschillende vlakken:
  • dragen bij tot een beter imago van de dienst;
  • bevorderen de verantwoordelijkheidszin;
  • verhogen de kwaliteit en de betrokkenheid op het werk;
  • bevorderen samenwerking, conflictbeheersing, efficiëntie.

De opleidingen hebben als neveneffect dat verscheidene stadswachten ingestapt zijn in het reguliere, open cursusaanbod van basiseducatie (ICT-cursus, taalatelier, openleercentrum).

4. Organisatiemodel  
4.1 Doelgroep Alle stadswachten van de stad Geel (12 personen)
4.2 Aanbod Aanbod Jaarlijks wordt door basiseducatie opleiding gegeven aan de stadswachten. Ieder jaar staat de opleiding in het teken van een ander thema (bv. ‘zeker van jezelf’, ‘hulp in rapportering’, ‘ethiek en deontologie voor stadswachten’). Het zijn thema’s die niet alleen gericht zijn op het uitvoeren van de job, maar ook betrekking hebben op het dagelijkse leven.

Om een opleidingspakket op maat te kunnen aanbieden, worden de opleidingsbehoeften en verwachtingen in overleg tussen basiseducatie en de coördinator van de stadswachten vastgelegd.

De deelname aan de opleidingen kadert in de functionele loopbaan. Dit betekent dat de opleiding wordt ingepast en vergoed in functie van de loopbaan. Op deze manier is er een mogelijkheid om basisvaardigheden aan te brengen in werkplekleren.

De deelnemers moeten aan het eind van de opleiding een eindopdracht maken en krijgen een aanwezigheidsattest na afloop van de opleiding. Het dossier van elke werknemer kan ingezien worden door de werkgever (opleidingsdienst van de gemeente).

Zowel de eindopdracht als het aanwezigheidsattest kaderen in de regelgeving rond de functionele loopbanen. De opleidingen ICT en communicatie zijn twee voorbeelden van opleiding die de ontwikkeling van geletterdheid bevorderen.

De opleiding ICT bestaat uit zeven lessen computerinitiatie op maat. Aansluitend zijn twee lessen besteed aan verslag maken en notities nemen op het werk.

De opleiding communicatieve vaardigheden speelt in op de veelheid van situaties waarmee de stadswachten in hun werk worden geconfronteerd.

Na screening zijn volgende leervragen naar voor gekomen: bewust en geconcentreerd waarnemen, informatie beknopt en objectief weergeven, hoofdzaken en details, geheugenfuncties.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding) De opleidingen worden gegeven tijdens de werkuren in lokalen van het gemeentebestuur. De opleidingen worden vergoed door de lokale overheid.

Bronnen: nota’s Stad Geel en Basiseducatie Zuiderkempen