Site Plan Geletterdheid Verhogen

Geletterdheid bij collectief outplacement: geletterdheidgevoeligheid bij opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven van de tewerkstellingscel


1. Vorm van geletterdheid Geletterdheid ingebed in opleidingen
2. Stakeholders Doelgroep: ex-werknemers
Bedrijf: Unifine Logistics
Outplacementorganisatie: HURA-M
3. Actiestrategie  
3.1 Initiatiefnemer Tewerkstellingscel bij collectief outplacement
3.2 Communicatie- en promotiestrategie Communicatie- en promotiestrategie Unfine Logistics maakt deel uit van de Unifine Business Groep, een internationale producent en leverancier in de voedingsmiddelenindustrie. In 2004 werden de logistieke activiteiten van het bedrijf uitbesteed, met als gevolg de sluiting van de vestiging NV Unifine Logistics in Meer.

De sluiting van het bedrijf had collectief ontslag van het personeel tot gevolg. Om de gevolgen voor het personeel op te vangen werd een CAO afgesloten met betrekking tot de sluiting en werd een tewerkstellingscel opgericht voor collectief outplacement. De tewerkstellingscel is samengesteld uit de werkgever, een outplacementbureau, de VDAB, een syndicaal vertegenwoordiger en het IPV als sectorfonds.

In de CAO wordt de mogelijkheid tot outplacementbegeleiding aangeboden aan alle ontslagen werknemers. Het recht op een vergoeding bestaanszekerheid (aanvullende vergoeding boven de werkloosheidsuitkeringen in geval van werkloosheid na ontslag) wordt bovendien gekoppeld aan deze begeleiding. Indien de ontslagen werknemer niet deelneemt aan trainings- en tewerkstellings-initiatieven in het kader van de outplacementbegeleiding, vervalt het recht op bestaanszekerheid.

3.3 HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid HRM-beleid en geletterdheidgevoeligheid De expliciete aandacht voor opleiding bij de collectieve outplacementbegeleiding in de tewerkstellingscel is een belangrijk element. In de meeste dossiers van collectief outplacement staat de snelle wedertewerkstelling voorop, terwijl in dit dossier opleiding en wedertewerkstelling als doel heeft te komen tot duurzame tewerkstelling.

In het dossier staan competenties en compentieontwikkeling voorop. Geletterdheid onder de vorm van sleutelcompetenties wordt opgenomen in het geheel van competentieontwikkeling.

3.4 Evaluatie, spin-off, meerwaarde De aanpak bij de sluiting van Unifine Logistics heeft navolging gekend bij andere dossiers (Subliem, Solectron, Begonuclťaire). De aanpak van dit ĎKempenmodelí wordt gekenmerkt door:
  • Centrale onderhandeling over de CAO;
  • CAO voorziet in de opmaak van een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en de oprichting van een tewerkstellingscel;
  • Betrokkenheid van bijblijfconsulent in de tewerkstellingscel.

Dit betekent dat in het collectief outplacement opleiding en wedertwerkstelling opgenomen is.

De outplacementbegeleiding heeft gezorgd voor 99% wedertewerkstelling. Belangrijke succesfactoren die hiervoor worden aangehaald zijn:

  • de beschikbare financiŽle middelen voor wedertewerkstelling voor opleiding en tewerkstelling en niet voor hoge forfaitaire vergoedingen;
  • POP en opleiding inbedden in outplacement (en breder in uitdiensttreding);
  • Plan van aanpak met 4 fasen: informatie, oriŽntatie, opleiding en hertewerkstelling.
4. Organisatiemodel Van alle ontslagen werknemers is een dossier samengesteld waarbij de realistische trainingsnoden met het oog op een nieuwe tewerkstelling in kaart wordt gebracht samen met een onafhankelijke derde.

Het POP wordt per werknemer geŽvalueerd binnen de tewerkstellingscel. Doel is:

  • Bepalen van een competentie CV per individuele werknemer;
  • Behoefteonderzoek per individuele werknemer inzake vorming en opleiding;
  • Stappenplan per individuele werknemer met het oog op tewerkstelling;
  • Bepalen van de kostprijs van de geprojecteerde trainingsnoden.

Op basis van de POP wordt gezocht naar gepaste opleidingen voor de ontslagen werknemers.

4.1 Doelgroep Doelgroep: ex-werknemers (21 arbeiders en bedienden)
4.2 Aanbod Het opleidingsbudget wordt verdeeld over opleidingsnoden gegroepeerd per vakdomein en opleidingsnoden gegroepeerd per functiegroep/ werknemer. In het geheel van opleidingen worden ook basisopleidingen taal en ICT opgenomen.

In de opleidingen en bij de opmaak van het competentie CV wordt rekening gehouden met kennis en ervaring. Daarnaast worden gedragsmatige kenmerken (attitude en houding) omgezet in een A-H-Certificaat (Attitude- Houding-Certificaat), in functie van sollicitatie. Het gaat om volgende kenmerken: verantwoordelijkheidszin, zelfstandigheid en besluitvaardigheid, stressbestendigheid/prestatie-motivatie, samenwerkingsbereidheid, mondelinge communicatie, aanpassingsvermogen, leerbereidheid.

4.3 Randvoorwaarden (locatie, timing, vergoeding)  De ontslagen werknemers worden financieel ondersteund door het recht op bestaanszekerheid en de gratis opleiding. Op professioneel vlak krijgen ze coaching binnen de tewerkstellingscel. Bron: CAO bij de stopzetting van de activiteiten van de NV Unifine Logistics (te Meer).