Gids voor leraren 

Samenstelling

Agentschap voor Onderwijsdiensten

Departement Onderwijs en Vorming

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Eindredactie

Agentschap voor Onderwijscommunicatie

Vakantiegeld

Vakantiegeld ontvang je rond half juni, als je aan twee voorwaarden voldoet:

  • je werkte tijdens het voorafgaande kalenderjaar (of refertejaar) in het onderwijs
  • je kreeg daarvoor een salaris van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het vakantiegeld omvat een vast bedrag en een variabel bedrag (op basis van jouw geïndexeerde brutojaarwedde van maart van het lopende kalenderjaar).

De berekening gebeurt op basis van je prestaties van het voorgaande jaar:

  • Heb je een volledig jaar voltijds gewerkt, dan heb je recht op het maximum (in 2012 was dat 92% van de wedde van de refertemaand maart).
  • Je krijgt maar vakantiegeld uitbetaald tot een betrekking van 100%, ook als je meer dan 100% werkte.
  • Werkte je geen volledig jaar voltijds, dan wordt het bedrag aangepast in verhouding tot de duur en de omvang van je afwezigheid.
  • Heb je maar enkele korte periodes gewerkt, dan zal men voor elk van deze periodes het vakantiegeld berekenen en alles samentellen.
  • Was je in zwangerschapsverlof gedurende het refertejaar, dan wordt dat niet in mindering gebracht.
  • Werkte je het vorige jaar in de privésector, dan telt die periode niet mee. Jouw vroegere werkgever betaalde dat vakantiegeld immers al vervroegd uit.

Belangrijk voor schoolverlaters

De periode tussen 1 januari en de datum van je eerste indiensttreding tijdens het refertejaar telt in bepaalde gevallen ook mee.

Voorwaarden zijn dat je nog geen 25 jaar bent en binnen de vier maanden na je afstuderen in dienst trad in het onderwijs. Als je tijdens die vier maanden ook al in de privésector hebt gewerkt, zal dat vakantiegeld in mindering gebracht worden.

Opgelet: je moet die regularisatie zélf in orde brengen. Dat doe je door het aanvraagformulier voor aanvullend vakantiegeld in te vullen en zo snel mogelijk via jouw schoolsecretariaat aan het werkstation te bezorgen.

 
Meer info
alle onderstaande links openen in een nieuw venster
  1. WeTwijs: meer info over vakantiegeld
  2. Aanvraagformulier aanvullend vakantiegeld