Inschrijvingsrecht

Wil je je kind inschrijven in een school van het Nederlandstalig onderwijs?

Dan is het goed dat je weet welke stappen je moet zetten en dat je de regels kent.
Over de start van de inschrijvingen bijvoorbeeld, het aantal plaatsen per school, de voorrang voor bepaalde kinderen.
Lees de info voor ouders.

In sommige scholen is er plaatsgebrek. Je bent er dus beter op tijd bij.
Een school kan al een jaar op voorhand starten met inschrijven.
Loopt er toch iets mis? Contacteer dan het lokaal overlegplatform of de Commissie inzake leerlingenrechten.

Het inschrijvingsrecht maakt deel uit van het gelijke-onderwijskansenbeleid en is gewijzigd en geactualiseerd door het decreet betreffende het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures (november 2011).