Beleid

Vlaams beleid hoger onderwijs

Beleidsnota's en brieven

Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Integratie van de academiserende opleidingen in de universiteiten

Financieringsmodel hoger onderwijs

Parlementaire vragen

Oude kunstdiploma's

Sjabloon aanvraag tot vrijstelling van de equivalentievoorwaarde voor een anderstalige initiŽle bachelor- of masteropleiding, georganiseerd met een instelling buiten de Vlaamse Gemeenschap

 

Internationaal beleid hoger onderwijs

Bologna

3rd Asia-Europe Meeting of Ministers for Education (ASEMME3) Copenhagen, 9/10 May 2011 (pdf, 7p.)

Communique - 2009 World Conference on Higher Education: The New Dynamics of Higher Education and Research For Societal Change and Development - UNESCO, Paris, 5 Ė 8 July 2009 (pdf, 10p.)

Asem Meeting of the Ministers Responsible for Higher Education - Conclusions by the Chair - Vietnam 14-15 May 2009 (pdf, 5p.)


Erkenningscommissie hoger onderwijs

Op 29 november 2013 keurde de Vlaamse Regering het 'Besluit betreffende de oprichting, de samenstelling en de werking van de Commissie Hoger Onderwijs' goed.
Deze Commissie vormt de samenvoeging van de Commissie HBO en de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs, zoals voorzien in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen.
Zie verder 'Website Commissie Hoger Onderwijs'.

Commissie Hoger onderwijs

De Commissie Hoger Onderwijs neemt het takenpakket van de voormalige Erkenningscommissie en de Commissie HBO over.
Op de website van de Commissie Hoger Onderwijs wordt dit takenpakket opgesomd.

Accreditatie van een opleiding en de toets nieuwe opleiding

Om de kwaliteit van een opleiding te garanderen worden de aangeboden opleidingen in Vlaanderen geaccrediteerd.
De toets nieuwe opleiding gaat de potentiŽle kwaliteit van een nieuwe opleiding na.

Geregistreerde instelling van het hoger onderwijs

Naar boven