Actieplan Mobiliteit

De Vlaamse regering heeft op 6 september 2013 het actieplan voor studentenmobiliteit “Brains on the move” goedgekeurd.

Het hoofddoel is studenten internationale en interculturele competenties te laten verwerven via kwaliteitsvolle mobiliteit. Er wordt een groeipad uitgestippeld waarbij tegen 2020 minstens 1 op de 3 afgestudeerden uit het hoger onderwijs een grensoverschrijdend avontuur aangaat. Doel is ook dat 33 procent van de mobiele studenten uit ondervertegenwoordigde groepen komt.

Het actieplan mobiliteit “Brains on the Move” bevat een breed pallet aan initiatieven die zullen bijdragen aan de verdere uitbouw van een internationaal kwaliteitsvol Vlaams hoger onderwijs. De nadruk ligt daarbij op de mobiliteit van stu­denten, waarbij niet uit het oog verloren mag worden dat studentenmobiliteit slechts een onderdeel is van een groter geheel.

Om de strategische doelstellingen binnen het plan te kunnen realiseren, zijn een hele reeks concrete acties uitgewerkt en ondergebracht in een tiental thema’s. Hieronder kunt u doorklikken naar de volledige publicatie en een aantal thema’s.
 
Volledige publicatie Actieplan “Brains on the Move:

- Nederlands

- Engels

Thema’s:

- Advisering, informatie en begeleiding

- Kwaliteit van mobiliteit versterken

Brains on the Move