Algemeen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Departement Onderwijs en Vorming,
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

Toren A, zesde verdieping
Algemeen directeur
Koen Pelleriaux (koen.pelleriaux@ond.vlaanderen.be) 
Secretariaat: 02 553 98 61
Organisatie van de Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderijs - Hoger Onderwijs - Beleidsvoorbereiding

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Afdeling Hoger Onderwijs
Toren A, zesde verdieping
Afdelingshoofd Evi Verduyckt
(evi.verduyckt@ond.vlaanderen.be)
Secretariaat: 02 553 97 08

Klachtenmanagement: Evi Verduyckt
Wegwijs in de Afdeling Hoger Onderwijs

Wegbeschrijving
 

Contactpersoon per thema

Departement Onderwijs en Vorming,
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Afdeling Hoger Onderwijs

Website Volwassenenonderwijs

Vraag of opmerking over deze website?

Departement Onderwijs en Vorming,
Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Patricia Coekaerts (patricia.coekaerts@ond.vlaanderen.be)

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Afdeling Hoger Onderwijs (hogeronderwijs@vlaanderen.be)