Integratie

De Vlaamse Regering heeft op 13 juli 2012 het decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten bekrachtigd.

Op 5 juli 2012 is het decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Na adviezen van de VLOR, de SERV en de VRWI, en na onderhandelingen heeft de Vlaamse Regering op 23 maart 2012 opnieuw haar principiŽle goedkeuring gehecht aan het het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.

Voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Memorie van toelichting

Advies VLOR

Advies SERV

Advies VRWI

 

De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2011 haar principiŽle goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten.

Voorontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Memorie van toelichting

 

Update Integratie - Klasse
Lijst integrerende opleidingen