Ik ben een nieuwe student
 


 

Wanneer wordt het leerkrediet ingevoerd?

Het leerkrediet wordt ingevoerd vanaf het academiejaar 2008-2009. Dit zowel voor de studenten die dan starten met een opleiding in het hoger onderwijs als voor studenten die al hoger onderwijs volgen.
 


Voor wie wordt het leerkrediet ingevoerd?

Het leerkrediet wordt ingevoerd voor alle studenten hoger onderwijs, dus zowel voor de studenten die in 2008-2009 starten met een opleiding in het hoger onderwijs als voor studenten die vóór 2008-2009 al hoger onderwijs volgden.

naar boven


Waarom wordt het leerkrediet ingevoerd?

Het leerkrediet wordt ingevoerd n.a.v. het nieuwe financieringsdecreet voor de hogescholen en universiteiten. De bedoeling is je te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en om de hogeschool of universiteit aan te sporen je studievoortgang te bewaken.
 


Hoeveel leerkrediet krijg ik?

Elke student krijgt bij zijn inschrijving 140 studiepunten leerkrediet. Deze 140 studiepunten gelden voor heel je studieloopbaan.

naar boven


Hoe werkt het leerkrediet?

Als je je voor een opleiding inschrijft, wordt het aantal opgenomen studiepunten van je leerkrediet afgetrokken. Het aantal studiepunten dat je verwerft (waarvoor je dus geslaagd bent en waar je een creditbewijs voor behaald hebt) worden terug bij je leerkrediet geteld. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, als je ingeschreven bent met een diplomacontract, worden zelfs dubbel bij je leerkrediet geteld.
 


Welke studiepunten worden dubbel bij mijn leerkrediet geteld?

De eerste 60 studiepunten die je verwerft, als je ingeschreven bent met een diplomacontract, worden dubbel bij je leerkrediet geteld.

naar boven


Wat gebeurt er met de studiepunten waarvoor ik gedelibereerd ben?

De studiepunten waar je voor gedelibereerd bent, ben je kwijt. Deze worden nooit terug bij het leerkrediet geteld.
 


Wat gebeurt er met de studiepunten waarvoor ik niet geslaagd ben?

De studiepunten waar je niet voor geslaagd bent, ben je kwijt. Deze worden nooit terug bij het leerkrediet geteld.

naar boven


Wat als ik in eerste zittijd niet geslaagd ben, maar in de tweede zittijd wel?

Als je in de eerste zittijd niet geslaagd bent, krijg je voorlopig de studiepunten waar je niet voor geslaagd bent niet terug. Doe je mee aan de tweede zittijd en slaag je dan wel, dan krijg je deze studiepunten uiteraard wel terug. Slaag je dan niet, dan ben je de studiepunten definitief kwijt.
 


Hoe weet ik hoeveel leerkrediet ik nog over heb?

Op de website www.studentenportaal.be kan je de stand van jouw leerkrediet opvolgen. Ook aan de hogeschool of universiteit waar je ingeschreven bent, of je wilt inschrijven, kan je de stand van je leerkrediet opvragen.

naar boven


Ik heb als nieuwe student (generatiestudent) een verkeerde studiekeuze gemaakt en wil mij uitschrijven om van opleiding te veranderen. Ben ik mijn leerkrediet dan kwijt?

Als je voor 1 december van opleiding verandert (heroriŽnteert), dan krijg je het volledige ingezette leerkrediet terug. Doe je dit tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je nog de helft terug. Na 15 maart krijg je geen leerkrediet meer terug. Van opleiding veranderen voor 1 december betekent dat je je voor 1 december zowel voor de eerste opleiding uitschreven hebt, als voor de andere opleiding ingeschreven hebt. Schrijf je je wel voor 1 december uit voor de eerste opleiding, maar pas in het tweede semester (voor 15 maart) terug in voor de nieuwe opleiding, dan krijg je maar de helft van je ingezette leerkrediet terug.
Deze regeling geldt enkel als je ingeschreven bent met een diplomacontract.

LET OP: Uiteraard komen enkel de studiepunten waarvoor je nog geen examen afgelegd hebt, in aanmerking voor heroriŽntering. Als je bv. in januari examens afgelegd hebt waarvoor je niet geslaagd bent en je daarna heroriŽnteert, kan je de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarvoor je examen afgelegd hebt, toch niet terugkrijgen door te heroriŽnteren.
 
LET OP: Als je ingeschreven bent met een creditcontract, en je wil uitschrijven, dan ben je het ingezette leerkrediet kwijt.


Wat als ik mij in de loop van het academiejaar wil inschrijven voor bijkomende opleidingsonderdelen?

Als je je voor bijkomende opleidingsonderdelen inschrijft, dan gaan de studiepunten waar je je bijkomend voor inschrijft ook van je leerkrediet af.

naar boven


Voor welke opleidingen geldt het leerkrediet?

Als je inschrijft met een diplomacontract, is het leerkrediet enkel van toepassing op de initiŽle opleidingen (bachelors en masters). Voor inschrijvingen in een schakelprogramma of in een voorbereidingsprogramma wordt het leerkrediet niet gebruikt. Ook voor de specifieke lerarenopleiding, de bachelor na bacheloropleidingen en de master na masteropleidingen is het systeem van het leerkrediet niet van toepassing.
LET OP: Als je inschrijft met een creditcontract geldt het leerkrediet voor alle opleidingen!
 


Voor welke contracten geldt het leerkrediet?

Het leerkrediet is enkel van toepassing op inschrijvingen met een diploma- of creditcontract. Het leerkrediet is niet van toepassing op examencontracten.

naar boven


Ik heb mijn bachelordiploma behaald. Wat gebeurt er nu met mijn leerkrediet?

Als je een professionele of academische bachelor behaalt, wordt er niets afgetrokken van je leerkrediet. Je behoudt het leerkrediet dat je over hebt. Je kunt je nadien met dit resterende leerkrediet in een masteropleiding of een andere bacheloropleiding inschrijven of beslissen om (voorlopig) niet verder te studeren.
 


Ik heb mijn masterdiploma behaald. Wat gebeurt er nu met mijn leerkrediet?

Op het ogenblik dat je een eerste keer een masterdiploma behaalt, worden er 140 studiepunten afgetrokken van jouw leerkrediet. Als je voldoende leerkrediet over hebt, kan je indien gewenst een nieuwe bachelor- of masteropleiding starten.  Na het behalen van een tweede masterdiploma worden er geen 140 studiepunten afgetrokken.
 


Ik heb onvoldoende leerkrediet. Kan ik dan nog wel een opleiding volgen?

Ja. Als je onvoldoende leerkrediet over hebt, beslist de instelling zelf of je nog kan inschrijven. Als de instelling je toestemming geeft tot inschrijving, dan kan zij wel een verhoogd studiegeld vragen voor de studiepunten waar je geen leerkrediet meer voor hebt. Dat verhoogde studiegeld kan ten hoogste het dubbele van het normale studiegeld zijn.

 

Ik heb veel leerkrediet verloren. Kan ik dan nog mijn leerkrediet terug opbouwen?

Elke student die na het behalen van zijn initieel masterdiploma een leerkredietsaldo van minder dan 60 studiepunten heeft, heeft recht op een eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar.

Bijvoorbeeld: een student behaalt zijn masterdiploma in 2009-2010 en op het einde van dat academiejaar heeft de student maar 46 studiepunten over op zijn leerkrediet. Dan zal het leerkrediet van de student bij start van het academiejaar 2010-2011 aangevuld worden met 10 studiepunten, en bij aanvang van het academiejaar 2011-2012 nog eens met 4. Dit ongeacht of de student in het academiejaar 2010-2011 of later nog leerkrediet verliest.

Ook studenten die het hoger onderwijs verlaten en minder dan 60 studiepunten leerkrediet hebben, hebben recht op deze eenmalige opbouw tot 60 studiepunten met maximaal 10 studiepunten per jaar.

Bijvoorbeeld een student heeft op het einde van het academiejaar 2009-2010 nog maar 23 studiepunten over op zijn leerkrediet en schrijft zich niet meer in voor het academiejaar 2010-2011. Dan zal het leerkrediet vanaf het academiejaar 2011-2012 met 10 studiepunten per academiejaar opgebouwd worden en dit tot de student 37 (= 60 - 23) studiepunten in totaal heeft teruggekregen.

 Als een student die een diploma behaald heeft in het hoger beroepsonderwijs, op het moment van herinschrijving in het hoger onderwijs, een leerkrediet heeft dat minder dan 60 studiepunten bedraagt, dan wordt het leerkrediet van de betreffende student aangevuld tot 60 studiepunten behalve indien de student al een masterdiploma heeft behaald.

LET OP : Bonus eerste 60 wordt niet meer toegekend na starten automatische opbouw na behalen initiŽle master, automatische opbouw na verlaten HO of eenmalige opbouw volgens ODXIX

naar boven