English info

ICT-infrastructuur

Raamovereenkomsten

Infofiche: softwareaanbod IBM

IBM-software ter beschikking van onderwijs: perstekst en uitleg

Educatieve korting op software-licenties Microsoft: nieuwe overeenkomst 16.09.2013
Licentie-overeenkomst MS KIS 4 (pdf, 2 p.)

 

Infrastructuur

Programma ICT-infrastructuur

Sinds 1 september 2007 zijn in het basisonderwijs en de eerste graad so nieuwe vakoverschrijdende eindtermen ICT van kracht. De invoering van de ICT-eindtermen en ontwikkelingsdoelen ging gepaard met een inhaaloperatie voor ICT-infrastructuur. De overheid verstrekt financiŽle middelen voor de aankoop of huur van ICT.

Lees de omzendbrief ICT-infrastructuurprogramma (Edulex)

 

Internet voor onderwijsinstellingen

Veilig en supersnel internet voor alle Vlaamse scholen
Persbericht 5.10.2011

 

Vrije software voor het onderwijs

Vrije software is software waarvan de makers de broncode ter beschikking stellen, en hun auteursrechterlijke bescherming gebruiken om aan die broncode een licentie te koppelen die vrij gebruik toelaat. Men mag de software kosteloos en zonder expliciete toelating op een onbeperkt aantal computers gebruiken, aanpassen, verspreiden, en integreren met andere software. Dit vrij gebruik gaat veel verder dan het door de wetgever gereglementeerde fair use, en herleidt in de praktijk de lock-in effecten die zo nefast aanwezig zijn in gesloten software.

Het vrij gebruik is echter niet onbeperkt, want gebruikers moeten zich aan een aantal voorwaarden houden bij het aanpassen, verspreiden en integreren van het materiaal; deze voorwaarden worden beschreven in de licentie die bij de software hoort. Iedere Vrije Software licentie stelt ietwat andere voorwaarden op dit gebied.

In het kader van ICT in het onderwijs is het belangrijk om te beseffen dat de hogervermelde concepten van beschikbare broncode en vrij gebruik niet alleen gelden voor software, maar voor alle immateriŽle vormen van kennis en informatie , zoals teksten, klank, beeld, figuren, Ö Hiervoor bestaan ook specifieke licenties, zoals bijvoorbeeld de Creative Commons licentie.

Advies van de werkgroep onderwijs ivm vrije software (pdf, 28 p.)

Vrije software in het onderwijs: brochure (pdf, 68 p.)

U kan al het materiaal downloaden op vrijesoftware.klascement.net

Via de mailinglist Vrije en Open Bron Software kan u opmerkingen en suggesties formuleren en met ons in discussie treden. Uw bijdragen kunnen het initiatief verbeteren en versnellen.