Indiensttreding van tijdelijk personeel in het onderwijs
Indiensttreding 

Uittreksel uit het strafregister of gelijkwaardig document

1) Het personeelslid is gedomicilieerd in BelgiŽ

Aan de hand van een uittreksel uit het strafregister model 596.2 SV (het vroegere model 2) toont een personeelslid aan dat hij over zijn burgerlijke en politieke rechten beschikt.

Daarnaast bewijst hij met dit attest eveneens zijn nationaliteit.

Voor een uittreksel uit het strafregister gaat het personeelslid langs bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Het personeelslid houdt er best rekening mee dat dit uittreksel niet onmiddellijk wordt afgeleverd.

Het uittreksel mag bij indiensttreding niet ouder zijn dan 1 jaar.

Let op: Voor sommige personeelsleden volstaat het bewijzen van de nationaliteit niet. Zij voldoen pas volledig aan de nationaliteitsvoorwaarde indien ze een ook afschrift bezorgen van de arbeidskaart die door de federale regering wordt afgeleverd.

2) Het personeelslid is niet gedomicilieerd in BelgiŽ

Een personeelslid dat niet in BelgiŽ woont, kan in BelgiŽ geen uittreksel uit het strafregister krijgen. Hij moet een gelijkwaardig document voorleggen. Welke documenten bestaan en door welke overheid ze worden afgeleverd, verschilt van land tot land. Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een moraliteitsattest, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document afgeleverd door de bevoegde buitenlandse instantie behoren tot de mogelijkheden.

Aan de hand van dit gelijkwaardig document toont het personeelslid aan dat hij over de burgerlijke en politieke rechten beschikt.

Indien de nationaliteit erop vermeld wordt, bewijst hij met document eveneens zijn nationaliteit. Wordt de nationaliteit er niet op vermeld, dan moet het personeelslid een ander officieel document voorleggen waaruit de nationaliteit blijkt.

Let op: Voor sommige personeelsleden volstaat het bewijzen van de nationaliteit niet. Zij voldoen pas volledig aan de nationaliteitsvoorwaarde indien ze een ook afschrift bezorgen van de arbeidskaart die door de federale regering wordt afgeleverd.