Leerplannen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (het vroegere gemeenschapsonderwijs)

U kunt de leerplannen downloaden op de site van GO!.

Voor de leerplannen basisonderwijs
Voor de leerplannen secundair onderwijs
Voor de leerplannen volwassenenonderwijs

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Hilde De Meyer
Pedagogisch begeleider leerplanontwikkeling
E. Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Tel.: 02 790 96 21
E-mail: hilde.de.meyer@g-o.be