Leerplannen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

1. Het katholiek onderwijs

Basisonderwijs:
 • u kunt de leerplannen online bestellen op www.vvkbao.be
   
 • of via de gewone post bij:

  VVKBaO (Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs)
  Dienst leerplannen
  Guimardstraat 1
  1040 Brussel
   
 • voor inhoudelijke vragen over de leerplannen kunt u terecht op dezelfde dienst bij:
  Jan Saveyn
  Tel.: 02 507 06 62 Fax: 02 507 06 13
  E-mail: vvkbao@vsko.be
   
Secundair onderwijs:
 • u kunt sommige leerplannen nog bestellen via de gewone post bij:

  Uitgeverij LICAP (enkel schriftelijk of per fax bereikbaar)
  Guimardstraat 1
  1040 Brussel
  Fax: 02 509 97 04
   
 • u kunt alle leerplannen rechtstreeks downloaden op www.vvkso.be via de ingang lessentabellen en/of leerplannen.
   
 • voor inhoudelijke vragen:

  VVKSO (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs)
  Co÷rdinatiecel leerplannen, t.a.v. Ann Leysen - Hilde Hutsebaut - Annick Denys
  Guimardstraat 1 1040 Brussel
  Tel.: 02 507 07 03 Fax: 02 507 06 47
  E-mail: leerplannen.vvkso@vsko.be

Volwassenenonderwijs:
Zowel om de leerplannen te bestellen als voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij:

VDKVO Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs
Guimardstraat 1
1040 Brussel
Viviane Van Duysen
Tel.: 02 529 04 95
Fax: 02 529 04 96
E-mail: vdkvo@vsko.be
Website: www.vdkvo.be/content/leerplannen


2. De andere vrije scholen

De andere vrije scholen, waaronder de vrije methodescholen: voor informatie over de leerplannen wendt u zich best tot de school zelf. Voor de adressen van de scholen kunt u terecht op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod.