Inschrijven

Overzicht van de evenementen onderwijs


Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in overleg met De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een opleiding voor vertrouwenspersonen uit het onderwijs. 

De regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Die vertrouwenspersonen dienen volgens de federale wetgeving te beschikken over welbepaalde kennis en vaardigheden. Daarvoor verwijzen wij u naar de Codex Welzijn op het Werk, Boek 1, Titel 3, Preventie van psychosociale risico’s op het werk, art. I.3-58 en de specificaties die zijn opgenomen in bijlage I-3.1, A.

De sessies worden georganiseerd om vertrouwenspersonen uit het onderwijs de kans te geven om kennis en vaardigheden te verwerven. 

Vertrouwenspersonen krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een basismodule van vijf dagen over:
- module 1 de wetgeving over psychosociale risico’s en de rol van de verschillende actoren
- module 2 verwerven van kennis over psychosociale risico’s op het werk en beheersen van probleemsituaties 
- module 3 inoefenen van vaardigheden over het beheersen van probleemsituaties 
- module 4 inoefenen van luistertechnieken
- module 5 inoefenen van conflictbemiddeling 

U kunt zich enkel inschrijven voor de volledige opleiding. Het is niet mogelijk na de inschrijving van data te wisselen.

 • Groep 1 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 15/01/2018, Module 2 op donderdag 25/01/2018, Module 3 op maandag 19/02/2018, Module 4 op maandag 26/02/2018, Module 5 dinsdag 06/03/2018) - 15/01/2018 om 09:30
 • Groep 2 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 22/01/2018, Module 2 dinsdag 30/01/2018, Module 3 woensdag 21/02/2018, Module 4 donderdag 01/03/2018, Module 5 donderdag 15/03/2018) - 22/01/2018 om 09:30
 • Groep 3 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 29/01/2018, Module 2 op donderdag 08/02/2018, Module 3 op donderdag 22/02/2018, Module 4 op maandag 05/03/2018, Module 5 op donderdag 22/03) - 29/01/2018 om 09:30
 • Groep 4 => OPGELET ! verschillende data (Module 1 op maandag 05/02/2018, Module 2 op dinsdag 20/02/2018, Module 3 op woensdag 07/03/2018, Module 4 op maandag 19/03/2018, Module 5 op donderdag 29/03/2017) - 05/02/2018 om 09:30

Aan de slag met voorleessoftware op school

 • Brussel, Consciencegebouw Auditorium Hadewijch Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel - 16/01/2018 om 10:00
 • Leuven, Vlaams Administratief Centrum - 19/01/2018 om 10:00
 • Gent, Vlaams Administratief Centrum - 23/01/2018 om 10:00
 • Brugge, Hogeschool VIVES - 25/01/2018 om 10:00
 • Hasselt, Vlaams Administratief Centrum - 29/01/2018 om 10:00
 • Antwerpen, Universiteit Antwerpen - 08/02/2018 om 10:00
 • EXTRA Hasselt, Vlaams Administratief Centrum - 26/02/2018 om 10:00

CLIL: het leven zoals het is

De derde editie van de Vlaamse studiedag over Content and Language Integrated Learning  (CLIL) verwelkomt leraren en directies van ervaren en beginnende CLIL-scholen. U ziet er internationaal expert Peeter Mehisto aan het werk en kunt er praktische ideeën oppikken tijdens de presentaties, panelgesprekken en (vak)workshops. 
Het Departement Onderwijs organiseert de dag in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en CLIL-experts.

 • 1. Visible thinking routines ten dienste van CLIL-didactiek - 20/02/2018 om 11:20
 • 2. Hoe CLIL-leerlingen versterken tot autonome leerders? - 20/02/2018 om 11:20
 • 3. CLIL en evaluatie: een geval apart? - 20/02/2018 om 11:20
 • 4. Praktijkvoorbeelden van CLIL Frans - 1ste graad - 20/02/2018 om 11:20
 • 5. Pied de poule ou pied de biche? - 20/02/2018 om 11:20
 • 6. Het leven zoals het is: een semester CLIL esthetica - 20/02/2018 om 11:20
 • 7. Teaching History through English in the fourth year (ASO), some examples - 20/02/2018 om 11:20
 • 8. Chemie in de derde graad. Less TTT more STT - 20/02/2018 om 11:20
 • 9. Aardrijkskunde in de 1ste graad: Technologie en CLIL samen hand in hand? - 20/02/2018 om 11:20
 • 10. Hoe de opstart van CLIL in je school en het aanvraagdossier goed voorbereiden? - 20/02/2018 om 11:20
 • 11. CLIL-doelen? Vakdoelen: OK, taaldoelen: hoezo? - 20/02/2018 om 11:20
 • Vakkencluster geschiedenis en esthetica - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster aardrijkskunde - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster economie en sociaal-economische initiatie - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster P.O., M.O., L.O. - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster wetenschappen - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster P.A.V. - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster wiskunde - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster praktijkvakken - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster levensbeschouwelijke vakken - 20/02/2018 om 14:00
 • Vakkencluster klassieke talen - 20/02/2018 om 14:00
 • Panelgesprek over samenwerking in een CLIL-team - 20/02/2018 om 14:00
 • CLIL en evaluatie: een geval apart? - 20/02/2018 om 14:00

Netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Netwerkmoment voor vertrouwenspersonen in onderwijs

De federale regelgeving over de preventie van psychosociale risico’s bepaalt dat werkgevers één of meerdere personeelsleden kunnen aanstellen als vertrouwenspersoon. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseert in het voorjaar 2018 2 netwerkmomenten voor vertrouwenspersonen, aangesteld in onderwijsinstellingen. 

De bedoeling is om na te gaan of door de aanstelling van vertrouwenspersonen resultaten bereikt worden in onderwijsinstellingen op het vlak van preventie van psychosociale risico’s. Op het netwerkmoment kunnen ook ervaringen en goede praktijken  uitgewisseld worden met collega’s. 

Het netwerkmoment is bedoeld voor alle vertrouwenspersonen in onderwijs, ook  voor zij die een opleiding vertrouwenspersonen volgden die niet georganiseerd werd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het netwerkmoment is beperkt tot 20 inschrijvingen per dag en mag niet beschouwd worden als een intervisie.

U kunt zich enkel inschrijven 1 netwerkmoment.

 • Netwerkmoment 1 - 13/03/2018 om 09:00
 • Netwerkmoment 2 - 26/03/2018 om 09:00

Actieve discussiedag - Meertalige realiteit in de Vlaamse Rand

Tijdens deze discussiedag staat zowel het MARS-onderzoek als het delen van praktijkervaringen centraal. Eerst worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek toegelicht. Deze toelichting vormt een opstap om enerzijds ervaringen uit te wisselen en anderzijds te discussiëren over de meertalige realiteit in de scholen in de Vlaamse Randgemeenten. Deze actieve discussiedag wil zo een forum creëren voor het uitwisselen van ervaringen om praktisch om te gaan met meertaligheid in de klas in de Vlaamse Rand. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragen van de deelnemers, nodigen we iedereen uit om bij inschrijving zijn of haar vragen mee te geven.

Deze discussiedag wordt georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming, de pedagogische begeleidingsdiensten en vzw De Rand. 

We hopen leraren, beleidsmedewerkers en schoolleiders uit scholen in de Vlaamse Rand, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, clb-medewerkers, beleidsmedewerkers, ... te ontmoeten. 


  Duaal leren staat volop in de steigers!

  AFGELAST – nieuwe datum en locatie volgen

  Sinds schooljaar 2016-2017 organiseren 34 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen telkens 1 van 7 duale studierichtingen in het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd. Vanaf het schooljaar 2017-2018 kwamen daar nog 14 studierichtingen bij in 103 scholen en Syntra lesplaatsen. 

  Wat hebben we tot nu toe geleerd over deze ervaringen? Wat zijn hulpmiddelen om duaal leren nog verder te verbeteren? Wat weten we over leren op de lesplaats én de werkplek? 

  Al deze vragen komen aan bod in een studiedag georganiseerd door het departement Onderwijs en Vorming op dinsdag 27 februari 2018. Alle recente afgelopen en nog lopende onderzoek zullen worden voorgesteld. In zes workshops zullen nuttige tools en inzichten aangereikt worden om duaal leren nog verder te verdiepen en te verbeteren. 

  Graag nodigen we u uit om hier een actieve rol te vervullen!

  • Aan de slag met screeningsinstrumenten uit het onderzoek (ook internationale voorbeelden) - 27/02/2018 om 15:00
  • Aan de slag met loopbaandenken - 27/02/2018 om 15:00
  • Kickstart - 27/02/2018 om 15:00
  • Getuigenissen van proeftuinscholen - 27/02/2018 om 15:00
  • SONO onderzoekslijn 1.7 - De relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt - 27/02/2018 om 15:00
  • Leerloopbanen van de toekomst en 'architect van mijn eigen loopbaan' - 27/02/2018 om 15:00