Actieve inschrijvingen

Columbus uit de startblokken

Columbus uit de startblokken

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil het studiekeuzeproces van leerlingen versterken.
Daartoe gaf zij in 2016 de  opdracht tot de ontwikkeling van een nieuw exploratie-instrument: Columbus.
Dit instrument geeft leerlingen inzicht in hun studiekeuzeproces en wil dit proces versterken door hun interesses, vaardigheden en kunde in kaart te brengen.
Columbus helpt jongeren om niet te snel te focussen op wat de studiekeuze uiteindelijk zal zijn, maar vooral op hoe ze die keuze maken.
Na twee proefafnames (2016 en 2017) is het tijd voor een terugblik, een huidige stand van zaken en een blik op de toekomst. 

Nu inschrijven