alttekst afbeelding

In 2017 organiseert het Departement Onderwijs en Vorming samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) opnieuw een opleidingssessie voor scholen die maaltijden aanbieden aan hun leerlingen.

De bedoeling van deze opleidingssessie is vorming op maat te geven aan het personeel dat keukentaken op zich neemt en de verantwoordelijken van de keuken en / of de scholen.

Het programma is in twee delen ingedeeld.

In deel 1 licht een medewerker van het FAVV de goede keukenhygiënepraktijken toe.

Deel 2 wordt verzorgd door VIGeZ en heeft als doel schoolpersoneel ter versterken in hun rol bij het motiveren van leerlingen om voor gezonde maaltijden te kiezen.

Tijdens deze opleiding zal u ook het nodige didactische materiaal bezorgd worden. Na afloop ontvangt u een aanwezigheidsattest.