alttekst afbeelding

De evolutie naar meer inclusief onderwijs is een grote uitdaging die heel wat scholen in Vlaanderen met veel enthousiasme en engagement aangaan. Dit neemt niet weg dat deze opdracht bij momenten heel confronterend is. Het dwingt lerarenteams om na te denken over wat voor hen goed onderwijs is en hoe ze dit kunnen realiseren. Er worden heel wat  inspanningen geleverd om de competenties van lerarenteams nog meer te versterken, te verbreden en te verdiepen. Dit heeft al tot heel wat mooie resultaten geleid, die verrijkend kunnen zijn voor alle leerkrachten die ernaar streven om goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Daarom organiseren we een deel-dag, om samen stil te staan bij jullie ervaringen, en om samen inspiratie op te doen, en om verder te evolueren?

Tijdens deze studiedag geven we ruimte aan jullie ervaringen, aan wat goed gaat, aan wat nog een duwtje vraagt. Er worden twee plenaire lezingen gegeven. Een eerste door Virginie März (UCL), zij behandelt de implementatie van innovaties en de cruciale randvoorwaarden. Elke Struyf (UA) zal op basis van haar recente onderzoeken meer inzicht bieden in aspecten van zorgbeleid in Vlaamse scholen. 

Deze centrale lezingen worden afgewisseld met twee workshoprondes. In deze workshops staat het leren van en met elkaar centraal. Hierbij wordt ingezoomd op zowel de ervaringen van scholen met de implementatie van het M-decreet als op de ondersteuning van scholen in dit intensieve proces. 

De sessies worden georganiseerd in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en andere organisaties die in het kader van nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering (prioritaire nascholing) ondersteuning bieden aan scholen.