Onze organisatie ABC van de inspectie Referentiekader OnderwijsKwaliteit Levensbeschouwelijke inspectie Doorlichting: wij zijn aan de beurt!

 

In de kijker

  Nieuw op www.onderwijsinspectie.be

ROK jij (ook) mee in fase 2?

Bij de start van dit schooljaar riep minister Crevits jullie allemaal op om mee te werken aan het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het ROK), een kader met minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen voor goed onderwijs.
Bij de start van de tweede fase doen we opnieuw een warme oproep om hieraan deel te nemen.

 

 

  Doorlichten
   
    Doorlichtingsverslagen
   
  Andere opdrachten