Onze organisatie ABC van de inspectie AKOV Levensbeschouwelijke inspectie Doorlichting: wij zijn aan de beurt!

 

In de kijker

  SICI conference 'How to go with the data flow: Connoisseurship of the Inspector' (Antwerp, 19th 20th 21th november 2014) - workshop programme

Programme, abstracts and presentations of the SICI workshop in Antwerp How to go with the Data Flow: Connoisseurship of the Inspector can be downloaded below:

Je kunt het programma, de abstracts en presentaties van de SICI workshop in Antwerpen downloaden via onderstaande link:

SICI workshop in Antwerp How to go with the Data Flow: Connoisseurship of the Inspector Programme
  Overzicht foci

Op de pagina http://www.ond.vlaanderen.be/inspectie/Opdrachten/Doorlichten/niveauspecifiek.htm vind je per onderwijsniveau een overzicht van de focussen gekoppeld aan de instellingsnummers die zijn doorgelicht in 2013-2014. Zo kun je snel achterhalen in welke instellingen welke studierichtingen, opleidingen, vakken of leergebieden in de doorlichtingsfocus stonden afgelopen schooljaar.
  Nieuw op www.onderwijsinspectie.be

 

 

  Doorlichten
   
    Doorlichtingsverslagen
   
  Andere opdrachten