Onze organisatie ABC van de inspectie AKOV Levensbeschouwelijke inspectie Doorlichting: wij zijn aan de beurt!

 

In de kijker

  Een tweede GIA-rapport: Spiegel op inburgering

Het GIA-team is een expertiseteam voor Geletterdheid, Inburgering en Anderstaligheid (GIA) binnen de onderwijsinspectie. De focus van het GIA-team ligt op de kwaliteit van het NT2-onderwijs, de Basiseducatie en de dienstverlening van de onthaalbureaus. Het eerste rapport van het GIA-team (2012-2013) kreeg als titel ‘Verbindingen’. Deze onderzoeken leerden dat het vooral belangrijk is dat de verschillende actoren die betrokken zijn bij geletterdheid, inburgering en anderstaligheid, elkaar leren kennen.
Het tweede rapport bouwt voort op het eerste. De focus ligt op het onderzoek naar de kwaliteit van inburgeringstrajecten en de zorg waarmee de onthaalbureaus deze vorm geven. Het GIA-team deed in de acht onthaalbureaus kwaliteitsonderzoeken en stelde vast dat er oog is voor kwaliteit.
Meer lezen...
  Nieuw op www.onderwijsinspectie.be

 

 

  Doorlichten
   
    Doorlichtingsverslagen
   
  Andere opdrachten