Onze organisatie ABC van de inspectie AKOV Levensbeschouwelijke inspectie Doorlichting: wij zijn aan de beurt!

 

In de kijker

  Gezocht: inspecteurs so en vwo! Aanleg specifieke wervingsreserves.

De onderwijsinspectie organiseert een profielgerichte oproep voor:
  • inspecteur mechanica en elektriciteit
  • inspecteur verzorging van personen (lichaamsverzorging en personenzorg
  • inspecteur voeding
Meer informatie vind je hier.
  GOK-controles

Na de paasvakantie 2014 starten de GOK-controles in het secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs.
Meer informatie vind je hier.
  Vragenlijst welbevinden: vanaf 3/2/2014 ook voor buitengewoon onderwijs!

De onderwijsinspectie stelt de scholen sedert 2012 een instrument ter beschikking om het welbevinden van de leerlingen te testen.
Bij de start waren de vragenlijsten enkel toegankelijk voor de bao-, dbso- en so-scholen die dat schooljaar werden doorgelicht, nadien was de vragenlijst beschikbaar voor alle scholen bao, so en dbso.
En vanaf 3 februari 2014 kunnen ook de scholen van het buitengewoon onderwijs aan de slag met de vragenlijst welbevinden.
De onderwijsinspectie verplicht niemand om deel te nemen maar op deze manier komt de school op een vrij eenvoudige manier te weten hoe het gesteld is met het welbevinden van haar leerlingen en kan ze Ė indien nodig Ė haar beleid bijsturen op basis van de resultaten.
Meer informatie vind je hier.
  Vernieuwd maar niet nieuw: controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiŽne

We stemden dit schooljaar het onderzoek naar de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiŽne beter af op de opdracht van de onderwijsinspectie. Dat moet voor meer duidelijkheid over het onderzoek zorgen en het moet een gelijkgerichte uitvoering bevorderen.
Vanaf nu is ook het instrument waarmee de inspectie de controle van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiŽne uitvoert beschikbaar.
Lees meer ...

 

 

  Doorlichten
   
    Doorlichtingsverslagen
   
  Andere opdrachten