Wat zijn de gevolgen van spijbelen?

Afwezigheden die de leerling en/of de ouders niet kunnen wettigen, worden door de school geregistreerd als 'problematische afwezigheden'.

De school volgt elke halve dag problematische afwezigheid op.  De leerling wordt hierover bevraagd, de ouders worden verwittigd en de school probeert, samen met de leerling en de ouders, een oplossing te zoeken voor de afwezigheid.

Ten laatste vanaf 10 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het CLB in om te helpen bij de begeleiding van de spijbelende leerling.  Dat kan ook vroeger, maar vanaf 10 halve dagen is het CLB verplicht om deze opdracht op te nemen. 

De school en/of het CLB gaan op zoek naar de oorzaak van het spijbelen.  Samen met de ouders en de leerling zoekt men naar een oplossing.  Deze oplossing ligt vaak in het verder begeleiden van de leerling en eventueel de ouders, bijvoorbeeld door hen door te verwijzen naar hulpverleningsdiensten binnen de welzijnssector, zoals het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). 

Als de leerling echter zonder reden van school blijft (bijvoorbeeld om op café te gaan of op straat rond te hangen) of indien de leerling en/of de ouder de begeleiding door school en CLB en andere hulpverleningsdiensten weigeren, dan kunnen er verdere stappen ondernomen worden:

  • de school kan de politie inschakelen, die bijvoorbeeld een spijbelcontract kunnen afsluiten met de ouders en het kind.  Indien dit spijbelcontract niet wordt nageleefd, wordt er een PV opgesteld. 
     
  • dit PV wordt doorgestuurd naar het parket, dat dan verdere acties kan ondernemen.  De leerling en zijn/haar ouders kunnen bijvoorbeeld uitgenodigd worden voor een gesprek bij de parketcriminoloog, er kan een hulpverleningstraject worden voorgesteld of er kunnen sancties worden opgelegd. 
     
  • scholen en CLB's kunnen het dossier van uw kind ook als zorgwekkend dossier doorsturen naar het Ministerie van Onderwijs en Vorming, dat dan acties kan ondernemen. 


Spijbelen blijft dus nooit zonder gevolg!