Waarom spijbelt men?

Uit onderzoek blijkt dat we de oorzaken van spijbelen niet alleen moeten zoeken bij de jongere zelf . Een verklaring kan ook gezocht worden bij de ouders, de school of de samenleving. We spreken dan van leerling-, school-, ouder- en samenlevings- of beleidsgebonden oorzaken.

Vaak ligt een wisselwerking tussen deze vier grote groepen van oorzaken aan de basis  van het spijbelen van leerlingen. Als school is het dus goed om oog te hebben voor die verschillende aspecten en het (spijbel-)beleid daarop af te stemmen:

  • ouders op regelmatige basis uitnodigen en informeren over de schoolcultuur;

  • werken rond pesten in de klassen;

  • leerkrachten motiveren door boeiende vormingen aan te bieden

  • ...

 

Lees meer over een positief schoolklimaat en een spijbelbeleid.

 

Schoolgebonden oorzaken 

Tekort aan vorming en ondersteuning van leerkrachten

Een verstoorde relatie leerkracht-leerling

Een fout gelopen samenwerking met het CLB

Geen goede opvang bij het wegvallen van lessen

...

Leerlinggebonden oorzaken

Een zwakke motivatie hebben door een foutieve studiekeuze

Bang zijn voor slechte resultaten

Zich niet goed voelen in de klas of op school

Gepest worden

...

Oudergebonden oorzaken

Onmacht van de ouders in de opvoeding

Weinig of geen interesse van de ouders in de schoolloopbaan van hun kinderen

Kinderen uit werken sturen

Problemen binnen het gezin

...

Samenlevings- en beleidsgebonden oorzaken

Onzekere toekomstperspectieven: behaalde diploma’s zijn geen garantie op werk

Afwijkend gedrag als geldende norm in de jongerencultuur

Het jaarklassensysteem

Het is goedkoper om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan

...