Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > Brussel
Nieuws- en persberichten

Archieven

19 Nederlandstalige basisscholen in Brussel wisselen leerkrachten uit met Franstalige buur

Persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
16 september 2008

19 Nederlandstalige basisscholen uit Brussel wisselen dit schooljaar leerkrachten uit met een Franstalige school uit de buurt. 900 leerlingen zullen zo een tijdlang Nederlands of Frans krijgen van een « native speaker ». De scholen gaan in op een oproep die begin 2008 gelanceerd werd door de Vlaamse en de Franstalige minister van Onderwijs. De leerkrachten zullen gedurende een afgesproken periode in hun eigen taal lesgeven of activiteiten organiseren. De bevoegde ministers Frank Vandenbroucke en Christian Dupont bezochten vandaag het uitwisselingsproject tussen twee Lakense scholen.

Het uitwisselingsproject, dat nog in experimentele fase zit, biedt Nederlandstalige leerkrachten de mogelijkheid om tijdens een bepaalde periode in Franstalige scholen les te geven in het Nederlands. En vice versa : Franstalige leerkrachten kunnen in het Frans lesgeven in Nederlandstalige scholen.

De uitwisselingen zijn mogelijk in het basisonderwijs (van het 3de tot het 6de jaar) en het secundair (1ste et 2de jaar) van scholen uit het Brussels Hoodfdstedelijk Gewest. Een veertigtal Nederlands- en Franstalige basisscholen neemt dit jaar deel. In het secundair onderwijs zijn dit schooljaar geen projecten opgestart.

De ministers Vandenbroucke en Dupont vinden deze uitwisselingen een efficiënt middel om het aanleren van talen te bevorderen. Ze laten ook toe om de andere cultuur en haar bijzonderheden te leren kennen. Dankzij de uitwisselingen genieten de leerkrachten van een taal- en cultuurbad, de leerlingen krijgen zo eens onderwijs van een « native speaker ».

Er wordt geen organisatiemodel opgelegd. De scholen bepalen zelf hoe de samenwerking eruitziet. Bijvoorbeeld :
- Twee basisscholen, één van elke gemeenschap, bevinden zich op dezelfde locatie of in elkaars buurt. De Franstalige leerkracht geeft lessen Frans in de Nederlandstalige school terwijl zijn Nederlandstalige collega Nederlands geeft in de Franstalige school;
- Gedurende een trimester en a rato van een afgesproken aantal namiddagen per week organiseert de Nederlandstalige leerkracht activiteiten in het Nederlands in de Franstalige school. Omgekeerd organiseert zijn Franstalige collega activiteiten in het Frans in de Nederlandstalige school.

Overzicht van de 19 concrete projecten (pdf, 4 p.)