Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > Talennota wil kinderen voor het Europa van morgen klaarstomen, persbericht 26 juli 2011
Nieuws- en persberichten

Archieven

Talennota wil kinderen voor het Europa van morgen klaarstomen

Persbericht Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Dinsdag 26 juli 2011

De Vlaamse Regering keurde afgelopen week de conceptnota talenbeleid van Vlaams minister Pascal Smet goed. Deze talennota consolideert en versterkt de realisaties van het verleden en bereidt de kinderen in ons onderwijs op de toekomst voor. En die toekomst is meertalig.
 
Een goede kennis van het Nederlands blijft het fundament voor het Vlaamse talenbeleid. En dat fundament wordt versterkt.

De kennis van andere talen is een culturele rijkdom en een voorwaarde voor sociale en economische mobiliteit. We voeren hier een dubbele beleidslijn in: de rijkdom van de diversiteit aan thuistalen krijgt hoofdzakelijk een plaats buiten het schoolcurriculum. In het formeel talenonderwijs binnen het curriculum, krijgen Frans en Engels een absolute en haast evenwaardige prioriteit. We willen dat kinderen vroeger andere talen kunnen leren dan in het verleden.

De kwaliteit van een talenbeleid staat of valt met de competenties, het materiaal, en de omkadering van diegene die voor de klas staat. De talennota besteedt dan ook veel aandacht aan taalrijk lesgeven.

Conceptnota Samen taalgrenzen verleggen (pdf, 42 p.)
22 juli 2011


Naar boven