Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > Pensioenregeling onderwijspersoneel, bericht 11.01.2012 
Nieuws- en persberichten

Archieven

Pensioenregeling onderwijspersoneel

Bron: Kabinet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel
Woensdag 11 januari 2012

Op 30 december 2011 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen gepubliceerd, waarin ook een aantal maatregelen met betrekking tot de pensioenen in de overheidssector werden opgenomen, waaronder

Een aantal maatregelen met betrekking tot de pensioenen in de overheidssector dienen nog bepaald te worden na sociaal overleg met de vakorganisaties, onder meer de wijze waarop de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarde zal worden verhoogd voor functies met een voordeliger tantième dan 1/60, namelijk voor 1/48, 1/50 en 1/55. Dat zijn tantièmes die gelden voor de meerderheid van het onderwijspersoneel.

Momenteel bestudeert de Vlaamse overheid de gevolgen van deze wet voor het onderwijspersoneel, enerzijds wat de pensioenen zelf betreft, maar anderzijds ook wat de terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen aangaat. Om hierover volledige duidelijkheid te hebben, is het wachten op de aanvullende regelgeving waarvan hierboven sprake.
 
Meer informatie volgt na overleg hierover met de sociale partners.

Loopbaanonderbreking onderwijspersoneel

In het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 werd eveneens het KB van 28 december 2011 tot wijziging van het stelsel van de loopbaanonderbreking gepubliceerd, waarin de periode voor de gewone loopbaanonderbreking van 72 maanden teruggebracht wordt tot 60 maanden.
 
Ook hierover volgt na overleg met de sociale partners meer informatie.