Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > Studietoelage

Studietoelage aanvragen voortaan ook via internet

Persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming en kabinet Vlaams minister van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois
datum: 15 september 2006

Het aanvragen van een studietoelage voor het hoger onderwijs is vanaf dit academiejaar opmerkelijk eenvoudiger. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en Vlaams minister van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois kan het voortaan van achter de pc thuis, op enkele minuten tijd via de website www.studietoelagen.be/daf. Een intelligent online formulier loodst de burger door de verschillende vragen. Informatie waarover de overheid al beschikt, moet niet meer worden ingevuld, dat gebeurt automatisch. Aan de hand van de antwoorden, wordt ook automatisch meegedeeld of er bijkomende documenten (bvb. een huurcontract van het kot) moeten meegestuurd worden. Die documenten kunnen dan via de post opgestuurd worden of kunnen digitaal worden bezorgd na te zijn ingescand. Gedaan met postzegels, fotokopieën en geloop over en weer.

Jaarlijks vragen ongeveer 53000 studenten of hun ouders een studietoelage aan voor het hoger onderwijs. Vroeger werden daarvoor heel wat gegevens of attesten gevraagd, die ook al bij andere overheidsdiensten bekend zijn. Dat was tijdrovend en ergerlijk, zowel voor de aanvragers als voor de ambtenaren die deze aanvragen verwerken.

Om deze papierslag te verminderen, heeft de afdeling Studietoelagen van het departement Onderwijs een nieuw programma gebouwd voor de verwerking van de aanvragen. Hiermee was een investering van 3 miljoen euro gemoeid. Door het leggen van linken naar externe databanken, moeten gegevens die al aanwezig zijn bij andere overheden niet meer bij de burger opgevraagd worden. Deze toepassing is operationeel sinds het vorige academiejaar. De afdeling Studietoelagen kreeg hiervoor de e-gov award van Agoria.

Dit academiejaar is een nieuwe stap gezet: de aanvragen kunnen voortaan digitaal gebeuren, zodat zelfs het formulier met basisgegevens grotendeels automatisch ingevuld wordt. Dit is mogelijk dankzij MAGDA (Maximale GegevensDeling tussen Administraties), het Vlaams knooppunt voor gegevensuitwisseling dat minister Bourgeois begin dit jaar op poten zette. Dit platform zorgt ervoor dat een Vlaamse administratie burgers en bedrijven niet meer moeten vragen wat er al ergens anders bij de overheid is geweten.

Via MAGDA kunnen bijkomende gegevens binnen de Vlaamse overheid snel worden uitgewisseld.. Voor de aanvragen studietoelage betekent dit dat via de elektronische identiteitskaart of een token (een gedrukt pasje met 24 paswoorden of codes, toegekend aan een geregistreerd gebruiker) automatisch de gekende informatie wordt ingevuld. Het gaat dan o.a. om de gezinssamenstelling en fiscale gegevens (o.a. kadastraal inkomen). Dit zorgt voor snellere en nauwkeurigere aanvragen, die dan ook sneller verwerkt kunnen worden.

De toepassing is al voor dit academiejaar in werking voor het hoger onderwijs. Net zoals bij de papieren procedure geldt dat dossiers mogen worden ingediend tot eind juni van het academiejaar. Aanvragen die de administratie vóór eind oktober bereiken, worden gegarandeerd binnen de 2 maanden verwerkt. Jaarlijks worden ongeveer 36.000 studiebeurzen voor het hoger onderwijs toegekend.

Vanaf het schooljaar 2007-2008 wordt het ‘uniek gezinsdossier’ ingevoerd. Dan zal voor het hoger én secundair onderwijs nog maar één aanvraagformulier moeten ingediend worden voor het ganse gezin. De studietoelagen voor leerlingen van het lager onderwijs komen in 2008 aan de beurt. Vanzelfsprekend blijven echter ook de papieren aanvragen mogelijk.


 

Nieuws- en persberichten

Archieven