Logo Vlaamse overheid. Nieuws Onderwijs en Vorming. Nieuwsberichten, persberichten, nieuwe sites,...
U bent hier: Onderwijs en Vorming > Nieuws > Schooldirect 07-11-07

SCHOOLdirect: nieuwsbrief van 7 november 2007

bron: Schooldirect
datum: 7 november

inschrijven Abonneer u gratis op de wekelijkse nieuwsbrief schooldirect

ALLE NIVEAUS

Geen enkele ziektedag voor meer dan helft van Vlaamse leraren

In 2006 daalde het totaal aantal ziektedagen van het Vlaams onderwijzend personeel met bijna 90 000 dagen tegenover het jaar voordien. De Vlaamse leraren, directeurs, studiemeesters … waren vorig jaar samen 3,65 procent van alle werkdagen ziek. Dat percentage daalt al enkele jaren: in 1999 registreerde de overheid nog bijna 20 procent meer ziektedagen dan vandaag. Meer dan de helft van de Vlaamse onderwijsmensen was in 2006 geen enkele dag afwezig wegens ziekte. Psychosociale aandoeningen blijven de grootste oorzaken van ziekteverlof onder leraren, al zijn de afwezigheden wel minder lang dan vorige jaren. Op twee volgen rugklachten. Op drie staan bij de mannen gewrichts- en bij de vrouwen gynaecologische problemen. Het aantal controles op ziekteverloven is in 2006 gedaald. Dat komt onder meer doordat ze duurder zijn geworden. Het aantal controles dat door scholen wordt aangevraagd (23 procent van het totaal aantal controles), is wel opvallend gestegen.

Lees meer in het persbericht 'Aantal zieke leraren blijft dalen'

 

Meer gezinnen hebben computer en toegang tot internet

Er waren tijdens het tweede kwartaal van 2007 10 procent meer huishoudens online dan het jaar voordien. De digitale kloof wordt dus langzaam kleiner. 67 procent van de Belgische huishoudens bezit één of meer PC's. 60 procent van de Belgische huishoudens beschikt over een internetverbinding, in 2005 was dit slechts 50 procent. Vooral éénoudergezinnen hebben in 2007 een computer gekocht en een internetverbinding genomen. 'Te duur' is voor gezinnen met kinderen de voornaamste reden om geen PC en internet in huis te halen. Leerlingen en studenten verwerven hun ICT-vaardigheden vooral op school en door zelfstudie.

Dat blijkt uit een enquête die de federale overheidsdienst Economie bij meer dan 10 000 Belgen afnam tijdens het tweede kwartaal van 2007.

Lees meer in het persbericht 'Digitale kloof wordt kleiner' (pdf 212 Kb, p.)

 

Spijbelbrochure in novembernummer Klasse

De Vlaamse secundaire scholen telden vorig schooljaar 4 142 leerplichtige jongeren die hardnekkig spijbelden. Dit komt overeen met ongeveer één procent van alle leerplichtige leerlingen in het secundair onderwijs. Een duizendtal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs blijkt niet in orde bij het eerste telmoment in de scholen. Deze kinderen en jongeren waren niet aanwezig tijdens de eerste drie dagen van het schooljaar. Zo misten ze de start van het schooljaar en bemoeilijken ze de schoolwerking. Het globale actieplan tegen spijbelen van minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke pakt dit schoolverzuim aan met de bedoeling kinderen en jongeren zoveel mogelijk kansen te geven op de onderwijsladder.

Met Klasse van deze maand ontvangen alle leraren en directies een spijbelbrochure. Deze publicatie biedt een blik achter de schermen van de vele organisaties die met spijbelende jongeren in contact komen. Daarin leest u wie wat doet, waar, wanneer en waarom.

Lees meer over spijbelplan, spijbelcijfers, telling derde schooldag

Download de spijbelbrochure (pdf-bestand, 791 kB, 8 p.)

 

Op de koffie bij de minister

Minister van Onderwijs en Vorming Vandenbroucke heeft zijn nieuwjaarsbrief al klaar: de beleidsbrief voor volgend jaar. Tien Klasse-lezers worden op woensdag 28 november om 15 uur uitgenodigd voor een openhartig gesprek daarover met de minister. Interesse? Schrijf dan nu in via een mail naar redactie.leraren@klasse.be. Vermeld bij onderwerp ‘Op de koffie’ en vergeet uw contactgegevens niet: naam, adres, telefoon- of gsm-nummer, naam en adres school en functie. Zeg erbij welke vraag of welk thema u zou willen aansnijden. Doe dat uiterlijk 9 november. Als u uitgenodigd wordt, krijgt u de beleidsbrief en een bevestigingsmail van Klasse.

 

Wat is de kwaliteit van uw schoolgebouw?

Om een volwaardig en toekomstgericht scholenbouwbeleid met de nodige investeringsmiddelen uit te bouwen, wil het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn), een stand van zaken opmaken van de kwaliteit van de schoolgebouwen. Daarom voert AGIOn een grootschalig onderzoek uit naar de toestand van de schoolgebouwen in Vlaanderen. Alle onderwijsinstellingen van alle onderwijsnetten worden bevraagd via een internet-enquête. Via een e-mail – van het onderzoeksbureau GFK-significant – wordt u opgeroepen om deel te nemen aan deze enquête. Deze e-mail belandt binnen enkele dagen in de mailbox van uw school.

Meer informatie over de activiteiten van AGIOn

 

Integrale jeugdhulp en onderwijs delen zorg voor jongeren

Onderwijs en jeugdhulp kennen elkaar en de recente ontwikkelingen in beide sectoren onvoldoende. Het onderwijs en de hulpverlening worden geconfronteerd met dezelfde kinderen en jongeren, elk vanuit hun eigen opdracht en expertise. Scholen hebben elke dag te maken met leerlingen die geholpen worden buiten de school in de hulpverlening. Maar even goed zijn er leerlingen die om allerlei redenen niet in de hulpverlening terecht kunnen, waardoor ze het moeilijk hebben op school. Scholen hebben in samenwerking met hun CLB een belangrijke opdracht om jongeren naar de jeugdhulp door te verwijzen.

Deelnemen aan een studiedag over de integrale jeugdhulp kan nog steeds. De studievoormiddagen vinden plaats van 9 tot 12.30 uur in elke provincie en in Brussel tussen 19 november en 11 december. Deelnemen is gratis en u schrijft elektronisch in.

Bekijk het programma van de studievoormiddagen (Word 45 Kb, 3 p.)

Schrijf online in

 

Breng de leermogelijkheden van uw leraren in kaart

Wil u de leermogelijkheden op uw school in kaart brengen? Dat kan u doen met de checklist 'Keeping Up Competence'. Deze checklist werd ontwikkeld door STV-Innovatie en Arbeid van de sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en werd aangepast voor het onderwijs. Op basis van de resultaten optimaliseert u de leermogelijkheden op school. Het artikel 'De school als leerplek voor leerkrachten. Met Keeping Up Competence leermogelijkheden in kaart brengen' van Brigitte Lauwers en Gert Verdonck bespreekt de werking van het instrument en gaat in op factoren die de leermogelijkheden in uw school kunnen belemmeren of stimuleren. De checklist is integraal opgenomen bij het artikel dat in de losbladige uitgave Personeel en organisatie van Wolters Plantyn staat.

Lees het volledige artikel via de website van de SERV

 

Klasse voor Ouders mét gratis boek

Het pakket van Klasse voor Ouders dat deze week op school aanbelandt, is wel extra dik. Naast het magazine is er ook de Klasse-poster 'Genoeg!', met tips voor ouders om rustig te blijven als ze op ontploffen staan. Hangt u een exemplaar op aan de schoolpoort, het prikbord, de deur van het secretariaat? Voorts ondersteunt Klasse voor Ouders ook de postercampagne van de vzw Verleg een Steen: 'Iedereen zwemt graag'. Kinderen met zware brandwonden worden vaak nagestaard, aangekeken of krijgen kwetsende opmerkingen van de buitenwereld. Enkel voor de basisscholen zit er in het pakket ook een gratis boek: 'Weg van mij'. Een werk-, doe-, lees– en herinneringsboek dat kinderen, helpt om zelf - of onder begeleiding van een ouder of leraar - hun verdriet te verwerken na de zelfdoding van iemand uit hun omgeving.

 

Instapbrieven worden XTR Strong

Het maandelijkse mailberichtje over de instapbrieven van Klasse voor Ouders wordt forser. Wie met kansengroepen werkt in onderwijs krijgt er vanaf nu elke maand communicatietips, goede praktijkvoorbeelden en ander inspirerend materiaal bovenop. XTR Strong dus, meteen de naam voor de nieuwe e-brief. Lees mee en win deze week een gratis bus naar een voorleesactie voor kansengroepen. De instapbrieven zijn er in verschillende talen en vertellen kort waar Klasse voor Ouders over gaat. Deze maand is dat onder andere over spijbelen en beleefd zijn.

Bekijk de instapbrieven online

Verken de nieuwe e-brief XTR Strong

Schrijf in voor de nieuwsbrief XTR Strong

 

Welzijn van leerlingen verhogen

Waarden als fundament voor een inspirerende schoolcultuur, slim leren in het onderwijs, bewuste burgers vormen, bezielend leiderschap … Dat zijn enkele thema's van de lezingen en workshops van het tweedaagse congres 'Innovatie in het onderwijs: verhoging van het welzijn van onze kinderen'. De sprekers delen met u hun ervaringen met Vlaamse, Nederlandse en Britse kinderen.

De vzw Kid's Wellbeing organiseert deze conferentie op 3 en 4 december in Leuven. Deelnemen kost 375 euro als u inschrijft voor 12 november. U kan ook inschrijven voor één workshop op maandagavond voor 20 euro.

Meer informatie over de conferentie en elektronisch inschrijven

 

Computer wordt surfplank

Eind november 2007 ontvangt u de map ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’ op school. Deze map verlaagt de drempel voor ouders en leerkrachten die leerlingen met leerproblemen meer kansen wil bieden met behulp van ICT. Naast basisfiches ‘tekstverwerking’ en oefenfiches voor de verschillende vakken biedt de map ook een overzicht van de mogelijkheden van compenserende software. De zeer praktische, eenvoudige, visuele wegwijzers vergroten de kans dat ook wie niet erg vertrouwd is met ICT toch aan de slag gaat. Fiches met praktische tips voor de begeleider illustreren hoe voorleessoftware, schrijfsoftware en overhoorsoftware leerlingen met lees- en schrijfproblemen kan helpen. Stappenplannen bieden hulp voor wie daadwerkelijk aan de slag gaat. Tijdens een studiedag op 19 december stelt Die-’s-lekti-kus vzw de map voor aan leraren die met ICT en Leerzorg werken. Op het programma staan concrete tips om ICT te integreren in de klaspraktijk bij het zorgbreed en gedifferentieerd werken en praktijkvoorbeelden en demonstraties om ICT compenserend in te zetten bij leerlingen met specifieke zorgvragen. Deelnemen kost 60 euro, de map ‘De computer, mijn surfplank’ en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Lees meer over het programma en online inschrijven

 

Gezocht: adviseur voor de Entiteit Curriculum

Hebt u tien jaar ervaring in het onderwijs en bouwde u een brede en diepgaande onderwijsdeskundigheid op? Dan komt u in aanmerking voor een functie als adviseur bij de Entiteit Curriculum (vroeger de Dienst voor Onderwijsontwikkeling) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als adviseur staat u in voor de curriculumconstructie voor het leerplichtonderwijs. U volgt de eindtermen uit een leergebied of groep vakken longitudinaal op van het kleuteronderwijs tot en met het einde van de leerplicht. De Entiteit Curriculum legt voor deze functie een wervingsreserve aan. De selectieprocedure omvat een schriftelijke proef (op zaterdag 15 december) en een mondelinge proef. Kandidaten moeten een licentiaats- of masterdiploma hebben, een grondige kennis van de structuur en de organisatie van het onderwijs in Vlaanderen bezitten en zeer goed Frans of Engels kennen.

Interesse? Stel u uiterlijk woensdag 12 december kandidaat via een aangetekende brief met CV en een recent attest van goed zedelijk gedrag naar Chris Van den Vreken, Entiteit Curriculum, Koning Albert II-laan 15 (lokaal 2B12), 1210 Brussel.

Download de omzendbrief en bezorg hem aan uw personeel (Word 55 Kb, 4 p.)

 

Omzendbrieven

Wijziging aan PERS/2007/08 over de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de busbegeleiders: toekenning van bestaanszekerheidsvergoeding. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld als busbegeleider en horen tot het niet-zonaal leerlingenvervoer kunnen vanaf 1 juli 2007 voor de maanden juli en augustus een bestaanszekerheidsvergoeding krijgen.
U moet deze omzendbrief ter visering voorleggen aan uw personeel.

Wijziging aan PERS/2007/03 over het mentorschap. Punt 3.4.1 van deze omzendbrief werd aangepast: u kan de LIO-opdrachten (leraar-in-opleiding) elektronisch doorsturen met een bijzondere code.

Edulex: PERS/2007/08 – verbetering van de arbeidsomstandigheden van busbegeleiders

'Leerlingenvervoer/busbegeleiding' is een thema in weTwijs

Edulex: PERS/2007/03 - metorschap

'Mentorschap' is een thema in weTwijs

 

 

Basisonderwijs

Tweede oproep proeftuinen werkplekleren en studie- en beroepskeuze

Op 7 september lanceerde de minister van onderwijs en vorming een oproep voor nieuwe proeftuinen rond studie- en beroepskeuze en werkplekleren. Deze oproep doorkruiste het drukke begin van het schooljaar. Daardoor kregen niet alle scholen voldoende tijd om een inhoudelijk sterk aanvraagdossier samen te stellen dat ook aan de vormelijke eisen voldeed. De selectiecommissie heeft dan ook slechts 19 aanvragen ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering kunnen voorleggen. Die 19 proeftuinen zijn intussen op 1 november gestart. Om alle scholen de kans te geven alsnog een inhoudelijk sterke aanvraag in te dienen die ook volledig is en ontvankelijk schrijft de minister van onderwijs deze tweede oproep uit. Meer info en het aanvraagformulier vindt u in het document in bijlage.

Lees meer over tweede oproep proeftuinen en download aanvraagformulier (Word, 138kB, 11 p.)

 

Inspectie controleert gelijke onderwijskansen

In het tweede trimester van dit schooljaar zal de inspectie de controle uitvoeren in het kader van het gelijke-onderwijskansendecreet. Dit betekent dat scholen met GOK-uren bezoek kùnnen krijgen van de inspectie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen scholen die op basis van leerlingengegevens van februari 2005 voor het eerst GOK-uren kregen en scholen die al eerder extra uren gebruikten en gecontroleerd zijn. Alle nieuwe scholen krijgen een controlebezoek. Van de andere scholen worden de scholen die bij het eerdere controlebezoek positief scoorden op de indicator “bereiken van de doelstellingen” niet een tweede keer gecontroleerd. Dat heeft onderwijsminister Vandenbroucke beslist.

De controle werd heel beperkt aangepast, waardoor die nu zowel in het basis- als secundair onderwijs gelijklopend is. Wel worden de scholen op een verschillende manier benaderd, afhankelijk of ze al dan niet een eerste keer met GOK-middelen werken. De verschillen betreffen de te behalen score voor de indicator “bereiken van de doelstellingen”. Elke school die GOK-middelen gebruikt, wordt uiterlijk 15 november schriftelijk op de hoogte gebracht of ze al of niet geselecteerd werd voor een controle.

Lees meer over het instrument voor controle en beoordeling

 

Recht op een zomerklas?

Het schooljaar 2007-2008 staat in het teken van het kleuteronderwijs. Kinderen die vroeg en regelmatige deelnemen aan het kleuteronderwijs hebben meer kans op slagen in hun verdere schoolloopbaan. Eén van de maatregelen om de vroege deelname te stimuleren is het soepelere systeem van de berekening van de ‘zomerklasjes’. Dit houdt in dat kleuterscholen sneller extra lestijden krijgen als hun aantal kleuters hoger ligt dan op de teldag voor de berekening van de lestijden volgens de schalen, meestal 1 februari van het voorgaande schooljaar. Tot vorig schooljaar konden deze zomerklasjes pas ingericht worden, als er fors meer kleuters waren. Minister Vandenbroucke heeft daarom het budget voor zomerklasjes vanaf dit schooljaar opgetrokken van 5 naar 15 miljoen euro. Hierdoor komen er al extra lestijden bij zodra er 2 kleuters meer zijn dan op de teldag.

Het aantal toegekende extra lestijden op 3 september 2007, de eerste instapdag van dit schooljaar, lag bijna dubbel zo hoog als begin vorig schooljaar. Op basis van het aantal ingeschreven kleuters op de eerste instapdatum kregen al 92 scholen in totaal 585 lestijden bij, tegenover 314 lestijden voor 16 scholen vorig jaar. In vergelijking met vorig schooljaar konden dus 76 scholen méér, extra lestijden inrichten.
Zodra er meer kleuters zijn dan op de teldag, dan heeft uw school wellicht recht op een zomerklas. In dat geval volstaat het dat u het formulier ‘Herberekening in het kleuteronderwijs’ invult om recht te hebben op deze extra lestijden, en dus extra ondersteuning voor de kleuters en school.

Lees meer in de omzendbrief en download het formulier (bijlage 4)

Lees meer over nieuwe systeem van zomerklassen in de omzendbrief

 

Zorgbeleid in niet-GOK-scholen

Ook basisscholen zonder GOK-lestijden dragen zorg voor leerlingen die het moeilijk hebben. Hoe deze scholen de kwaliteit van hun zorg kunnen optimaliseren leest u in het Zorgcahier van de inspectie. De aanbevelingen in het cahier steunen op informatie verzameld in 121 dergelijke scholen. Hiervoor gebruikte de inspectie het instrument van de vorige GOK-controle. Dat maakt een vergelijking mogelijk tussen GOK-scholen en niet-GOK-scholen na drie jaar zorgbeleid. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met de verschillen tussen deze twee soorten scholen op het vlak van noden, middelen, ervaring en regelgeving. Niet-GOK-scholen kunnen aan de hand van het cahier de kwaliteit van hun eigen zorgbeleid vergelijken met die van de onderzochte scholen en daaruit conclusies trekken voor hun toekomstig beleid.

Download het Zorgcahier (pdf-bestand, 349 kB, 40 p.)

 

Niet vergeten

Stuur uiterlijk 15 november (poststempel als bewijs) de aanvraag tot betaling van de aanvullende vergoeding voor busbegeleiders van het niet-zonale leerlingenvervoer voor het kalenderjaar 2007 naar Francine Roje of Philip Rousselle, Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel, Hendrik Consciencegebouw, Toren C, zone 1C08, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

U vindt de aanvraag als bijlage bij de omzendbrief in Edulex

 

 

Secundair Onderwijs

Tweede oproep proeftuinen werkplekleren en studie- en beroepskeuze

Op 7 september lanceerde de minister van onderwijs en vorming een oproep voor nieuwe proeftuinen rond studie- en beroepskeuze en werkplekleren. Deze oproep doorkruiste het drukke begin van het schooljaar. Daardoor kregen niet alle scholen voldoende tijd om een inhoudelijk sterk aanvraagdossier samen te stellen dat ook aan de vormelijke eisen voldeed. De selectiecommissie heeft dan ook slechts 19 aanvragen ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering kunnen voorleggen. Die 19 proeftuinen zijn intussen op 1 november gestart. Om alle scholen de kans te geven alsnog een inhoudelijk sterke aanvraag in te dienen die ook volledig is en ontvankelijk schrijft de minister van onderwijs deze tweede oproep uit. Meer info en het aanvraagformulier vindt u in het document in bijlage.

Lees meer over tweede oproep proeftuinen en download aanvraagformulier (Word, 138kB, 11 p.)

 

Inspectie controleert gelijke onderwijskansen

In het tweede trimester van dit schooljaar zal de inspectie de controle uitvoeren in het kader van het gelijke-onderwijskansendecreet. Dit betekent dat scholen met GOK-uren bezoek kùnnen krijgen van de inspectie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen scholen die op basis van leerlingengegevens van februari 2005 voor het eerst GOK-uren kregen en scholen die al eerder extra uren gebruikten en gecontroleerd zijn. Alle nieuwe scholen krijgen een controlebezoek. Van de andere scholen worden de scholen die bij het eerdere controlebezoek positief scoorden op de indicator “bereiken van de doelstellingen” niet een tweede keer gecontroleerd. Dat heeft onderwijsminister Vandenbroucke beslist.

De controle werd heel beperkt aangepast, waardoor die nu zowel in het basis- als secundair onderwijs gelijklopend is. Wel worden de scholen op een verschillende manier benaderd, afhankelijk of ze al dan niet een eerste keer met GOK-middelen werken. De verschillen betreffen de te behalen score voor de indicator “bereiken van de doelstellingen”. Elke school die GOK-middelen gebruikt, wordt uiterlijk 15 november schriftelijk op de hoogte gebracht of ze al of niet geselecteerd werd voor een controle.

Lees meer over het instrument voor controle en beoordeling

 

Computer wordt surfplank

Eind november 2007 ontvangt u de map ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’ op school. Deze map verlaagt de drempel voor ouders en leerkrachten die leerlingen met leerproblemen meer kansen wil bieden met behulp van ICT. Naast basisfiches ‘tekstverwerking’ en oefenfiches voor de verschillende vakken biedt de map ook een overzicht van de mogelijkheden van compenserende software. De zeer praktische, eenvoudige, visuele wegwijzers vergroten de kans dat ook wie niet erg vertrouwd is met ICT toch aan de slag gaat. Fiches met praktische tips voor de begeleider illustreren hoe voorleessoftware, schrijfsoftware en overhoorsoftware leerlingen met lees- en schrijfproblemen kan helpen. Stappenplannen bieden hulp voor wie daadwerkelijk aan de slag gaat. Tijdens een studiedag op 19 december stelt Die-’s-lekti-kus vzw de map voor aan leraren die met ICT en Leerzorg werken. Op het programma staan concrete tips om ICT te integreren in de klaspraktijk bij het zorgbreed en gedifferentieerd werken en praktijkvoorbeelden en demonstraties om ICT compenserend in te zetten bij leerlingen met specifieke zorgvragen. Deelnemen kost 60 euro, de map ‘De computer, mijn surfplank’ en broodjeslunch zijn inbegrepen.

Lees meer over het programma en online inschrijven

 

Niet vergeten

Stuur op 20 november de documenten / het dossier jaarlijkse inlichtingen naar uw schoolbeheerteam.

20 november is voor het gewoon voltijds secundair onderwijs de uiterste datum om de zending middelen naar uw schoolbeheerteam te sturen.

'Jaarlijkse inlichtingen' is een thema in weTwijs

Stuur uiterlijk 15 november (poststempel als bewijs) de aanvraag tot betaling van de aanvullende vergoeding voor busbegeleiders van het niet-zonale leerlingenvervoer voor het kalenderjaar 2007 naar Francine Roje of Philip Rousselle, Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel, Hendrik Consciencegebouw, Toren C, zone 1C08, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

U vindt de aanvraag als bijlage bij de omzendbrief in Edulex

 

 

CLB

Decreet 'rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp' voor CLB's

Hoe past u het nieuwe decreet 'rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp' toe in de dagelijkse werking van uw CLB? Het decreet erkent minderjarigen als volwaardige partners in de hulpverlening en kent hen een aantal rechten toe met als uitgangspunten hun belang en bekwaamheid. Het decreet rechtspositie regelt ook rechten met betrekking tot inspraak en participatie, communicatie, bijstand, inzage van het dossier en recht op afschrift. Er is ook een recht op een bijstandsfiguur in de jeugdhulp. Die rechten hebben een rechtstreekse invloed op de manier waarop u als CLB-directeur of medewerker met uw 'klanten' omgaat.

Meer weten? Het Ministerie van Onderwijs organiseert samen met de onderwijskoepels vormingsdagen over dat thema. Die vinden plaats op 17 januari (Antwerpen), 25 januari (Gent) en 31 januari (Brussel), telkens van 9.30 tot 15.45 uur. Er zijn drie plaatsen per CLB. Deelnemen is gratis, schrijf voor 21 december in.

Bekijk het programma van de themadag (Word 47 Kb, 3 p.)

Schrijf elektronisch in

 

Kinderen worden groter en groter en groter

De voorbije dertig jaar is de gestalte van Belgische kinderen toegenomen met vier centimeter voor de jongens en twee centimeter voor de meisjes. In België was in 2005 de gemiddelde lengte van mannen 1 m 76,3 cm, die van vrouwen 1 m 64,5 cm. De Belg is momenteel groter dan de Zweed en de Noor. Verschillende factoren zoals voeding en een goede gezondheidszorg beïnvloeden de gestalte van een bevolking. Als een kind vaak ziek is, kan dat zijn groei vertragen. Kinderen krijgen hun groeischeut gemiddeld rond hun dertiende. Een jongen kan rond die leeftijd elf centimeter in een jaar groeien. Het normale ritme is vier centimeter per jaar. In de lente groeien kinderen tweemaal zo snel als in de herfst. Dat heeft te maken met de invloed van het licht op de hormonen die de groei regelen. Blinde kinderen zijn niet onderhevig aan seizoensgebonden groei.

Meer informatie voor CLB's op de website van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

 

 

Levenslang Leren

Symposium voor alle academies - Voor alle DKO-scholen

Vanaf 2004 hebben 22 Vlaamse academies voor deeltijds kunstonderwijs en Nederlandse centra voor de kunsten deelgenomen aan Gent VI. Dit uitwisselingsproject sluit af met het symposium ‘Samenwerking met het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Het vindt plaats op 29 november van 9.45 tot 12.45 u. in de DKO Academie voor beeldende kunsten in Eeklo. Dit symposium staat niet enkel open voor de deelnemers aan de uitwisseling, maar voor alle DKO-scholen. Deelnemen is gratis. Interesse? Mail dan het inschrijvingsformulier uiterlijk 21 november naar mieke.quintens@ond.vlaanderen.be of fax het naar het nummer 02 553 90 20.

Lees het volledige programma van het symposium

Download het inschrijvingsformulier

 

Omzendbrieven 1

Wijziging aan VWO/2007/01(cvo) over de organisatie van het volwassenenonderwijs – centra voor volwassenenonderwijs. Deze omzendbrief is technisch aangepast. Er zijn ook bijkomende verduidelijkingen opgenomen over de regiovreemde vestigingsplaatsen, de verschuiving van de registratiemomenten, de berekening van de puntenenveloppe, vrijstellingsattesten inschrijvingsgeld en de uitreiking van het diploma secundair onderwijs.

U moet deze omzendbrief ter visering voorleggen aan uw personeel.

Edulex: VWO/2007/01(cvo) – organisatie van het volwassenenonderwijs

'Puntenenveloppe vwo/cvo' is een thema in weTwijs

'Studiebekrachtiging vwo/cvo' is een thema in weTwijs

'Inschrijvingsgeld vwo/cvo' is een thema in weTwijs

 

Omzendbrieven 2

Wijziging aan VWO/2007/02(cbe) over de organisatie van het volwassenenonderwijs – centra voor basiseducatie. Deze omzendbrief is technisch gewijzigd. Ook bijlagen 5 en 13 zijn aangepast.

U moet deze omzendbrief ter visering voorleggen aan uw personeel.

Edulex: VWO/2007/02(cbe) - organisatie van het volwassenenonderwijs

'Basiseducatie' is een thema in weTwijs

 

 

naar boven

Nieuws- en persberichten

Archieven