OBPWOZoeken in OBPWO Projecten
Loading
OBPWO

Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

Naast de aankondiging en rapportering van OBPWO-onderzoek, willen we hier ook informeren over ander onderwijsonderzoek. 

Ook kunnen onderzoekers presentaties van hun onderzoeksresultaten aankondigen, of hun rapporten ter beschikking stellen via deze website. Zij dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor die informatie.  

In de kijker

Nieuws en oproepen

EINDRAPPORT Analyse van het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van scholen. Evaluatie van het Financieringsdecreet van 2008 (KULeuven)

 

EINDRAPPORT Leerlingenvervoer in Vlaanderen : mogelijkheden en voorwaarden (KULeuven)

Oproep tot wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht "Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 in Vlaanderen": oproep - aanvraagformulier.
Deadline voor indiening: 20 oktober 2015
15/09/2015

Oproep kortlopende O&O-opdracht "Longitudinaal onderzoek ‘Loopbanen in het Secundair Onderwijs’ (LiSO 2016)": oproep - aanvraagformulier.
Deadline voor indiening: 1 oktober 2015
16/07/2015 
OPGELET:
Op 1 september was een informatiesessie voorzien. We delen hierbij mee aan alle potentiële kandidaten dat de puntenverdeling van de gunningscriteria als volgt is gewijzigd:
 - kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel: 25 punten (in plaats van 40 punten)
 - Relevante deskundigheid en expertise van de onderzoeksploeg: 20 punten (in plaats van 25 punten)
 - Kostprijs: 55 punten (in plaats van 35 punten).

Vacatures

With a view to permanently reinforcing its multilingual team  situated in Brussels, the European Social Observatory (OSE), is hiring a part-time experienced researcher  in the area of social protection.
Please download the job description from the OSE website or through this URL: http://www.ose.be/files/OSE_Recruitment_announcement.pdf
Deadline: 21/09/2015