OBPWOZoeken in OBPWO Projecten
Loading
OBPWO

Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

Naast de aankondiging en rapportering van OBPWO-onderzoek, willen we hier ook informeren over ander onderwijsonderzoek. 

Ook kunnen onderzoekers presentaties van hun onderzoeksresultaten aankondigen, of hun rapporten ter beschikking stellen via deze website. Zij dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor die informatie.  

In de kijker

Nieuws en oproepen

Oproep kortlopende O&O "identificatie en analyse van praktijken van gerichte inzet en ontwikkeling van competenties van leerkrachten in laatste jaren lager onderwijs": oproep - aanvraagformulier.
Deadline voor indiening: 6 juli 2015
21/05/2015 

Oproep "studieopdracht in het kader van het Erasmus+-project "GOAL - Guidance and Orientation for Adult Learners": oproep - aanvraagformulier - call
Deadline voor indiening: 12 juni 2015
24/04/2015

Oproep "Kosten-batenanalyse en financiering van EVC (erkennen van verworven competenties)": bestek
Deadline voor indiening: 27 mei 2015
14/04/2015 

Oproep "Wetenschappelijke review naar de doeltreffendheid van de eindtermen" : opdracht - aanvraagformulier - presentatie infosessie
Deadline voor indiening: 1 juni 2015
02/04/2015