OBPWOZoeken in OBPWO Projecten
Loading
OBPWO

Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

Naast de aankondiging en rapportering van OBPWO-onderzoek, willen we hier ook informeren over ander onderwijsonderzoek. 

Ook kunnen onderzoekers presentaties van hun onderzoeksresultaten aankondigen, of hun rapporten ter beschikking stellen via deze website. Zij dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor die informatie.  

In de kijker

Nieuws en oproepen

Toekomst beleidsgericht onderwijsonderzoek: naar een steunpunt voor beleidsgericht onderwijsonderzoek
Op 19 oktober vond een overleg plaats over de toekomst van het beleidsgericht onderwijsonderzoek vanwege het Ministerie van Onderwijs en Vorming - Achtergrondtekst en Presentatie
09/11/2015Centra voor leerlingenbegeleiding doorgelicht

Het consultancybedrijf PriceWaterhouseCoopers (PwC) kreeg de opdracht om een audit uit te voeren van de werking van de CLBĺs en van hun samenwerking met het welzijnsaanbod en de preventieve gezondheidszorg.
Daarnaast deed een consortium van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen (promotor-co÷rdinator prof. Elke Struyf) en de KU Leuven (promotor Karine Verschueren) een wetenschappelijke review van de leerlingenbegeleiding.
Beide studies zijn uitgevoerd in het kader van de audit leerlingenbegeleiding, opgenomen in het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs.
Eindrapport audit naar de werking van Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Eindrapport review Leerlingenbegeleiding in een internationaal perspectief
Beleidssamenvatting review leerlingenbegeleiding

13/11/2015

Vrijgave onderzoeksrapport OBPWO-onderzoek 12.02: "Inclusief hoger onderwijs: multi-actoren, multi-methode onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met een functiebeperking" Eindrapport
21/10/2015

Vrijgave onderzoeksrapport OBPWO-onderzoek 12.01: "Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: Samenhang, afstemming en verklarende factoren" beleidssamenvatting
09/10/2015

Capaciteitsmonitor

Bevolkingsprognoses geven aan dat de kentering van het vruchtbaarheidscijfer samen met de hogere verwachte migratie zal leiden tot een versterkte vernieuwing en verkleuring van de samenleving. Voor het kleuteronderwijs en basisonderwijs zijn de gevolgen van die versterkte vernieuwing reeds enkele jaren zichtbaar in de vorm van een structurele groei van de leerlingaantallen. Hierbij zien we ook regionale verschillen, wat duidelijk ge´llustreerd wordt met de inschrijvingsproblematiek in verschillende steden. Deze groei van leerlingen, vooral in steden, en het effect op scholenbouw en schoolinfrastructuur, staat beter gekend als de capaciteitsproblematiek.

 Om te weten wat op ons afkomt, werd vanuit de Vlaamse Overheid een capaciteitsmonitor ontwikkeld. Centraal in de capaciteitsmonitor staat de vergelijking van de verwachte vraag met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit. De capaciteitsmonitor geeft op basis van de vraagprognoses een duidelijk indicatie van de potentiŰle capaciteitsuitdagingen voor de komende jaren en lijkt dan ook een sterk en objectief beleidsinstrument te kunnen zijn in het kader van de capaciteitsproblematiek.
Technisch rapport: Een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs
Meta-analyse: Een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs
08/10/2015


EINDRAPPORT Analyse van het nieuwe financieringsmechanisme voor de werkingsmiddelen van scholen. Evaluatie van het Financieringsdecreet van 2008 (KULeuven)
06/10/2015

EINDRAPPORT Leerlingenvervoer in Vlaanderen : mogelijkheden en voorwaarden (KULeuven)
06/10/2015

Oproep tot wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht "Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 in Vlaanderen"
oproep - aanvraagformulier.
Deadline voor indiening: 20 oktober 2015
15/09/2015

 

Vacatures

Er zijn momenteel geen nieuwe vacatures te melden.