OBPWOZoeken in OBPWO Projecten
Loading
OBPWO

Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) is bedoeld voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk.

Naast de aankondiging en rapportering van OBPWO-onderzoek, willen we hier ook informeren over ander onderwijsonderzoek. 

Ook kunnen onderzoekers presentaties van hun onderzoeksresultaten aankondigen, of hun rapporten ter beschikking stellen via deze website. Zij dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor die informatie.  

In de kijker

Nieuws en oproepen

Oproep "Onderzoek naar verklaringen voor de peilingsresultaten Project Algemene Vakken": opdracht en aanvraagformulier
deadline voor indiening: 23 oktober 2014
10/09/2014

Nieuw onderzoek: "Leren leiden op niveau" (Eric Verbiest)
onderzoek en bijlagen
08/09/2014

Oproep 'Onderzoek naar studiekeuze en leerloopbanen in het DKO': opdracht en aanvraagformulier
deadline voor indiening: 1 oktober 2014
28/07/2014

Oproep kortlopende O&O-onderzoeksopdracht "Onderzoek naar flexibele leerwegen": opdracht en aanvraagformulier
deadline voor indiening: 15 oktober 2014
18/07/2014

Oproep kortlopende O&O-onderzoeksopdracht "Onderzoek naar organisatievormen van schoolbesturen en hun impact op het beleidsvoerend vermogen op scholen": opdracht en aanvraagformulier
deadline voor indiening: 15 oktober 2014
18/07/2014

Oproep kortlopende onderzoeksopdracht "Wetenschappelijke review leerlingenbegeleiding": opdracht - aanvraagformulier - Presentatie Infosessie
deadline voor indiening: 8 september 2014
09/07/2014

De Europese Commissie heeft onderstaande open oproep gelanceerd:
Public Open Call for tender EAC/08/2014 Network of experts on the social dimension of education and training
Deadline: 8 September 2014

http://ec.europa.eu/education/news/2014/0704-network-call_en.htm
The Network will provide reliable, independent and rigorous scientific support and advice to the European Commission in relation to equity and social aspects of all types and levels of education and training in a lifelong learning perspective through access to the most relevant evidence from existing European and international research.

The necessary documents and information can be found at:

http://ec.europa.eu/education/calls/tender-08-2014_en.htm

Vrijgave eindrapport "Informtiegebruik door schoolleiders en leerkrachten" (Jan Vanhoof, Paul Mahieu, Peter Van Petegem en Roos Van Gasse: Universiteit Antwerpen)
20/05/2014

De Vlaamse Regering heeft vanmorgen beslist om 3 projecten een toelage te verlenen in het kader van de oproep OBPWO 2014
09/05/2014 

Vrijgave eindrapport 'Van occasionele tot reguliere spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen' (Gil Keppens, Bram Spruyt en Lilith Roggemans: VUB)
05/05/2014

Vrijgave eindrapport 'Evaluatie van de Engagementsverklaring' (Universiteit Gent, Piet Van Avermaet en Ruben Vanderlinde)
28/04/2014

Vrijgave OBPWO-onderzoek 'MICTIVO 2012: Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse Onderwijs' (Johan Van Braak: UGent, Jan Elen: KU Leuven en Katie Goeman: HUB)
29/11/2013

Brochure "Beter leren lezen en schrijven. Handvatten voor een effectieve aanpak in het basis- en secundair onderwijs"
25/10/2013

De resulaten van PIAAC, het internationaal geletterdheidsonderzoek bij volwassenen van de OESO, zijn sinds 8 oktober 2013 beschikbaar. Klik hier voor de resultaten.

De volledige PIAAC-dataset (+150000 cases) en codeboek is publiek beschikbaar op http://www.oecd.org/site/piaac/publicdataandanalysis.htm

Vrijgave OBPWO-eindrapport 11.01 "De evaluatie van het evaluatiesysteem voor leerkrachten in het basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs" (Geert Devos: UGent, Peter Van Petegem en Jan Vanhoof: UA)
19/07/2013

Vrijgave OBPWO-eindrapport 09.07 "Maatschappelijke baten en kosten van onderwijs en leerervaring. Een micro-benadering (Mark Elchardus: VUB)
18/06/2013

Vrijgave OBPWO-eindrapport 10.01 'GON en ION anno 2012' - KU.Leuven
26/04/2013

De database van de European Survey on Language Competences (ESLC) is nu publiek beschikbaar. Alle nodige informatie vindt u op http://crell.jrc.ec.europa.eu/index.php/component/content/article/275-eslc. Informatie over ESLC in Vlaanderen vindt u op www.ond.vlaanderen.be/obpwo/links/eslc
11/09/2012

Vrijgave OBPWO-eindrapport 09.02: 'Haalbaarheidsstudie van een monitoringsysteem voor antisociaal gedrag en onveiligheidsgevoelens op school'
20/07/2012

Vrijgave OBPWO-eindrapport 09.05: 'Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en
handelingsbekwaamheid van leerkrachten'

20/07/2012

Vrijgave OBPWO-onderzoek 09.04 'Vorderingen van leerlingen in het leren van het Nederlands: een secundaire analyse ten behoeve vn het Vlaamse Onderwijs (Kris Van den Branden: K.U.Leuven)
03/07/2012

Vrijgave Eindrapport "De evaluatie van het evaluatiesysteem van het onderwijspersoneel" U.Gent & U.Antwerpen

Vrijgave Eindrapport 'Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief' K.U.Leuven
29/02/2012

Vrijgave Eindrapport 'Oorzaken en motieven van de vroegtijdige uittrede van leraars'  V.U.Brussel & U.Antwerpen
21/02/2012

Vlaamse jongeren scoren goed voor digitale leesvaardigheid
Resultaten PISA-onderzoek

Jaarlijkse onderzoeksprijzen: IEA Awards  
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

ICCS-data vrijgegeven voor onderzoekers in IEA Study Data Repository 
(International Civic and Citizenship Education Study)

Op 21 juni 2012 werden de resultaten van het internationaal vergelijkend onderzoek European Survey on Language Competences (ESLC) bekendgemaakt.  Alle informatie vindt u op de onderzoekspagina