OBPWOZoeken in OBPWO Projecten
Loading

Voorstelling resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie

Dit onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van Pol Ghesquière, Inge Mercken, Goedele Avau en Katja Petry aan het Centrum voor Orthopedagogiek van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit in opdracht van Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke. Het onderzoek ging na of en op welke manier kansarmoedekenmerken van de leerlingen de draagkracht van scholen voor buitengewoon onderwijs bijkomend belasten. Met de huidige discussies over leerzorg stelt zich de vraag of en op welke manier kansarmoedekenmerken de draagkracht van scholen voor buitengewoon onderwijs bijkomend belasten.

Het eindrapport van dit onderzoek wordt hier ter beschikking gesteld door de promotoren en valt onder de verantwoordelijkheid van het onderzoeksteam.

Ghesquière, P., Mercken, I., Avau, G., & Petry, K. (2007). Onderzoek over mogelijke inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie. In opdracht van de Vlaamse Minister voor Onderwijs en Vorming. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.