Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Onafhankelijke Freinetschool De Klaproos
adres Groteweg 240
9500 GERAARDSBERGEN
telefoon 054-42.21.71
fax 054-42.21.71
e-mail postbus@freinetschooldeklaproos.be
website http://www.freinetschooldeklaproos.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur De Klaproos
directeur Liesbeth De Dene
CLB Vrij CLB Ninove
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 110684

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Groteweg 240 , 9500 GERAARDSBERGEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet