Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Levensboom
adres Bruyningstraat 56_B
8510 MARKE
telefoon 056-21.51.54
fax 056-22.56.41
e-mail levensboom.marke@gmail.com
website http://www.marke.levensboom.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw "'t Soetekint - Levensboom"
directeur Klaas Vandommele
CLB GO! CLB Mandel en Leie
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 112938

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Bruyningstraat 56_B , 8510 MARKE
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet