Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Klimop
adres Fabiolalaan 2
8020 OOSTKAMP
telefoon 050-39.69.79
fax 050-39.69.89
e-mail info@klimop.info
website http://www.klimop.info
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Klimop
directeur Klaas Mulder
CLB Vrij CLB Brugge(n)
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 117556

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Fabiolalaan 2 , 8020 OOSTKAMP
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet