Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Freinetschool De Vier Tuinen
adres Nederenamestraat 30
9700 OUDENAARDE
telefoon 055-30.37.66
e-mail info@deviertuinen.be
website http://www.deviertuinen.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Freinetschool De Vier Tuinen VZW
directeur Ann Vancoppenolle
CLB Vrij CLB Zuid - Oost - Vlaanderen
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 127175

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nederenamestraat 30 , 9700 OUDENAARDE
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet