Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool 't Speelscholeke
adres Hertstraat 7
2100 DEURNE
telefoon 03-324.71.71
e-mail het.speelscholeke@telenet.be
website http://www.speelscholeke.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW 't Speelscholeke
directeur Bart HAEST
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 128711

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hertstraat 7 , 2100 DEURNE
gewoon kleuteronderwijs Ervaringsgericht onderwijs
gewoon lager onderwijs Ervaringsgericht onderwijs