Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Wondere Wereld
adres Dr. Vanderhoeydonckstraat 14
3560 LUMMEN
telefoon 013-29.65.77
fax 013-29.65.77
e-mail info@wondere-wereld.be
website http://www.wondere-wereld.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Wondere Wereld
directeur Jeroen PASVEER
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Beringen
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 129304

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dr. Vanderhoeydonckstraat 14 , 3560 LUMMEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet