Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -'t Schommelbootje
adres Dieregaertstraat 9
3570 ALKEN
telefoon 011-72.92.26
fax 011-72.92.26
e-mail info@schommelbootje.be
website http://www.schommelbootje.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW 't Schommelbootje
directeur Greet SANTERMANS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Hasselt
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen Het doorlichtingsverslag staat niet online. Vraag het op bij de bevoegde dienst.
instellingsnummer 129999

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dieregaertstraat 9 , 3570 ALKEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet