Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool IQRA
adres Hogeweg 51
2140 BORGERHOUT
telefoon 03-667.17.40
e-mail info@iqra-school.be
website http://www.iqra-school.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur IQRA vzw
directeur Angelique VANHEYGEN
CLB Stedelijk CLB Antwerpen
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 130121

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hogeweg 51 , 2140 BORGERHOUT
gewoon kleuteronderwijs Ervaringsgericht onderwijs
gewoon lager onderwijs Ervaringsgericht onderwijs