Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Zeppelin
adres Lieven Gevaertstraat 54
2640 MORTSEL
telefoon 03-449.40.18
e-mail studio@zeppelinfo.be
website http://www.zeppelinfo.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW De Kruin
directeur Joachim VAN TILBURG
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (bao)
- opvolgingsverslag (bao)
instellingsnummer 131011

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Lieven Gevaertstraat 54 , 2640 MORTSEL
gewoon kleuteronderwijs Ervaringsgericht onderwijs
gewoon lager onderwijs Ervaringsgericht onderwijs