Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Kleine Tovenaar
adres Tinnenpotstraat 43
8870 IZEGEM
telefoon 051-80.90.42
e-mail info@kleinetovenaar.be
website http://www.kleinetovenaar.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw "'t Soetekint - Levensboom"
directeur Jan DEVOS
CLB Vrij CLB Izegem
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichtingsverslag (bao)
instellingsnummer 131284

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Tinnenpotstraat 43 , 8870 IZEGEM
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet